Foreningens årlige ordinære generalforsamling/årsmøde.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling/årsmødeSøndag d. 22. maj 2022 kl. 14.00-17.00 Hos Rie og Anders Jerichow, Vejlemosevej 49, 2840 Holte

Dagsorden

Velkommen  ved Anders Jerichow og Mette Geldmann
Kaffe og kage kl. 14

Generalforsamling kl. ca. 14.30 – 16

1.  Valg af dirigent og referent

2.  ”Formandens” beretning v/Mette Geldmann

3.  Fremlæggelse af årsregnskab for 2021 v/ revisor Merete Christensen

Godkendelse af budget for 2022, som fremlægges på generalforsamlingen
– herunder beslutning om medlemskontingent .

4.  Indkomne forslag:
Forslag sendes til Mette: m.geldmann@gmail.com senest d. 15/5 2022
 
5.  Valg af bestyrelse: Anne Osbak, Merete Christensen, Simon Karlin og Mette Geldmann genopstiller
– Andre, der ønsker at stille op?
Steen Hartmann (webmaster for New Outlook og Krystalnatinitiativet) stiller op.

6.  Valg af suppleanter: Nina Moestrup genopstiller
– andre der ønsker at stille op?

7. Valg af kasserer: Her mangler vi en ny kasserer – Hvem stiller op?

8.  Valg af revisor: Merete Christensen genopstiller

9.   Evt.
Vi mangler en ny aktør til at udsende til alle på vores mailingliste…;
– har vi mon en interesseret blandt os??

kl. ca. 16

Videregivelse af Freds-stafetten til ???:
 Fredsstafetten er: Pia Schutzmanns billede af Hans Goldstein
Stafetten overleveres fra Peter Kibsgaard, Nødhjælporkestret til ……

1. år havde Anders Jerichow stafetten og udkom med bogen: Brobyggerne
2. år: Camilla Blachmann: Flygtningebørns oplevelser i billeder
3. år Peter Kibsgaard og Nødhjælpsorkestret: Musik og tekster for flygtninge
4. år ??? – afsløres kl. 16 …

Til inspiration og opfordring til at deltage i
New Outlooks arrangementer i juni til december 2022

– sæt gerne kryds i kalenderen
– yderlige oplysninger udsendes løbende …

Søndag d. 12. Juni kl. 13 på Jødisk Kulturfestival
Georg Metz: Fanger tidsånden …
 ”Rabbien fra Altona: Historien om en dansk familie der drog den lange vej fra ingensteder til København. I tidens løb”.
Sted: Det jødiske Hus i KrystalgadeMandag d. 19. september 2022 kl. 19-21.30 i Ubuntuhuset, Købmagergade 43, K.
Garbi Schmidt
fortæller levende og engageret om sin bog: ”Den første Ghetto”
– og Garbi håber også, at deltagerne vil fortælle om egne familiers oplevelser …


Søndag d. 9. oktober 2022 ca. kl. 10-16 i Ubuntuhuset
Netværksmøde: FRED med fredelige midler …
Fredsarbejde i diasporaen
Hvordan kan danske organisationer fremme fredelig sameksistens i Israel/Palæstina?
– med inddragelse af erfaringer også fra andre lande …
– vi er i gang med at planlægge dagen og I hører nærmere via vores hjemmeside, mailingliste, diverse Nyhedsbreve, Facebook m.m.


Onsdag d. 9. november kl. 16.30 -18 på Kultorvet: Aldrig mere en Krystalnat!
Både for at mindes ofrene og for at minde offentligheden om, hvad der skete dengang – og at det kan ske igen, hvis vi ikke er bevidste om, hvad der drev denne udvikling frem – markerer Krystalnatinitiativet med en fakkelmanifestation den 9. november, årsdagen for Krystalnatten i 1938.
Det har vi gjort i de seneste 29 år med fakler, taler og musik. 

Vi har valgt, at temaet i år er ’Flygtningebørn’
– vi er i gang med planlægningen; har allerede Kultorvet og musikken reserveret …
Musik:Radiant Arcadia og Goldschmidts Akademis børnekor
– og mødes til første planlægningsmøde d. 16. maj 2022

Chanukah i december 2022, doto følger …
Som sædvanligt medbringer vi alle lidt lækkert til vores fælles bord:
Fx. ladges (forskellige traditioner), frugt, chokolade eller småkager
– og sammen tænder vi lys, synger sange, danser og fortæller røverhistorier …
– Cantor Dorothy deltager igen i år…

Håber I alle er raske og ved godt mod
– og klar til lysere tider og masser af kram!!!
På bestyrelsens vegne
Kontaktperson: Mette Geldmann: m.geldmann@gmail.comMedlemskontingentet af New Outlook + UDSYN: 300 kr.

For abonnement på UDSYN alene:150 kr.
Halv pris for unge under 25 år.

Konto: Danske Bank reg.nr. 4467 konto 5015944 tekst: 2022 + dit navn
– gennem netbanken: giroindbetaling til +01< (blankt felt)  +5015944
– eller gennem MobilePay: 63696Følg os på:

Bliv Medlem Nu!

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Total beløb der trækkes fra dit kort 300kr.

Total beløb der trækkes fra dit kort 150kr.

Total beløb der trækkes fra dit kort 150kr.

Giv en donation