KULTUR GLIMT

MuJu & Co MC Danmark.

AF MERETE CHRISTENSEN

Hvad betyder dette? Svaret er: Muslimsk-jødisk motorcykelklub. De fleste smiler, når de hører det, er positive.

Gruppen har naturligvis en hjemmeside og en Facebookside, hvor man kan se muntre billeder af klubbens mange aktiviteter. Klubbens rygmærke er Fatimas hånd, der som bekendt er lige meget brugt blandt muslimer og jøder – specielt i Nordafrika.

For nylig fejrede vi et af klubbens medlemmer, Robert Refbys, 80-årsdag med en tur på motorcyklerne til Immigrantmuseet i Farum – et sted, mange aldrig havde været, men som bestemt er et besøg værd. Vi fik en omvisning og tid på egen hånd.

Turen startede for nogles vedkommende på Blågårds Plads, for andre i Vanløse. For mange var det første tur på en kværn, og flere blev ganske høje af oplevelsen.

Ved Den Jødiske Kulturfestival deltog klubben i en debat om forholdet mellem muslimer og jøder i Danmark på Blågårds Plads med deltagelse af overrabbiner Jair Melchior og Imam Abdul Wahid Petersen. Forinden havde man besøgt en moské samt Dan Uzans grav på Mosaisk Vestre Begravelsesplads.

Undertegnede, der føler at mine initialer passer godt med projektet har lavet en omvisning for klubben på Møllegades Jødiske Begravelsesplads.

Man må håbe, at medierne vil skrive mere om initiativer som disse. Det fortjener MuJu & Co i hvert fald.


En sød og retfærdig sag: Ben and Jerry’s Ice Cream

AF JONATHAN SCHWARTZ

De fleste kender Ben and Jerry’s mærkets mange forskellige is. Nogle ved måske også, at Ben and Jerry’s har støttet progressive bevægelser i mange år. Senest har selskabet valgt at boykotte salg af dets is til Vestbreddens bosættere. En sød sag med politiske overtoner.

Det var Anders Jerichows leder i Politiken (2.august 2021) som gav inspiration til denne klumme. Temaet passer fint til både Udsyns politik og smag.

Ben Cohen og Jerry Greenfield har hjemme i Vermont, delstaten der også har valgt Bernie Sanders til USAs senat. I 2016 støttede Ben og Jerry Bernie Sanders ved demokraternes primærvalg og tilbød ham at navngive en af deres is efter ham.

I sin leder om Ben og Jerry’s seneste aktion – boykotten af salg af deres is til Vestbreddens bosættere – skrev Anders Jerichow: ”Isbrandet vil ikke tjene penge på det amoralske og internationalt ulovlige bosættelsesprojekt . Ben and Jerry’s vil gerne sælge is i Israel, men ikke i bosættelser. Og bosætterne er bange for, at andre mærkevarer og virksomheder vil lade sig inspirere til at tage samme beslutning, så bosætterne for alvor vil blive ramt.”

Boykotten har vakt vrede hos Israels højrefløj, som har betegnet den som anti-semitisk. Anders Jerichow giver igen: ”Boykotten er selvsagt heller ikke antisemitisk, men en påmindelse om, at bosætterne ikke er båret af jødedom men af antidemokratisk, voldsbaseret nationalisme.”

Sjældent i Udsyns lange historie har vi haft så sød en sag. Den passer som iskugle i vaffel! Jeg selv spiser sjældent is, da jeg har diabetes 2 og bliver svimmel efter en enkelt bid. Men da jeg læste Anders’ leder, gik jeg hen til den lille kafé på torvet i Helsingør, hvor jeg i mange år har lagt mærke til et skilt med Ben og Jerry’s. Jeg gik ind og så min yndlingsis: ”butter pecan” og bestilte en lille portion. Svimmel viste jeg bagefter ejeren Politikens leder. Han var glad for at støtte en god sag.

Sagen kan forhåbentlig køle bosætterne lidt ned, dog ikke ved hjælp af Ben and Jerry’s.


Rosa og Hannah

“Frihed er altid friheden for de anderledestænkende” Rosa Luxemburg 1917

“Først når vi i fællesskab taler om verden, menneskeliggør vi både det, der

foregår i verden, og det, der foregår inden i os selv, og ved at tale sådan lærer vi at være menneskelige”

(Hannah Arendt 1968)

AF MERETE CHRISTENSEN

Den 5/3 -1871 – altså for 150 år siden – fødtes Rosa Luxemburg i Zamosc i Polen i en jødisk familie.

Den 14/10 – 1906 – altså for 115 år si- den – fødtes Hanna Arendt i Hannover i en jødisk familie.

Der har været skrevet meget om disse to kvinder, som selv har efterladt sig en stor samling tekster og for Rosas vedkom- mende også en stor mængde breve. Man- ge har beundret kvinderne for deres mod, skarpe penne og den pris, de måtte betale for deres politiske virke. Rosa blev myrdet i 1919, og Hanna Arendt blev flygtning på grund af nazismen.

Mange har hæftet sig ved deres jødiske baggrund, Hannahs forhold til Heidegger og Rosas forhold til veninden Clara Zetkins unge søn.

I 2019 er der så kommet en bog, der nu foreligger på dansk, af en helt anden slags: Vend Tidevandet med Rosa Luxemburg og Hannah Arendt af Joke J. Hermsen. Dette er ikke en bog om de to personers historie, men en læsning af de to forfattere, som undertitlen Et Essay antyder.

Breve fra en fængslet Rosa Luxembourg til Sonja Liebknecht udgør 24 af bogens i alt 128 sider. De giver en fin indsigt i Rosas interesse for naturen, litteraturen, musik- ken og kunsten.

Gentager historien sig?

Joke Hermsen er født 1961 i Holland. Hun er filosof og forfatter, uddannet i Paris og Amsterdam. Hun har tidligere skrevet om

Hannah Arendt og modtaget priser for sit forfatterskab.

Udgangspunktet for essayet er, at Joke Hermsen sidder i Bourgogne i 2018, da De Gule Veste begynder deres oprør i Frank- rig. Hun sidder selv med Rosa Luxemburg, og læsningen af de to kvinder sætter gang i en tankerække om oprør og politik i fortid og nutid. Hvor hun tidligere har været fra- stødt af kulten omkring Rosa Luxemburg, forstået som en ukritisk dyrkelse, ser hun nu under læsningen af Rosa selv, noget helt andet. Blandt andet, at Rosa IKKE var blodtørstig, men netop antimilitarist. Der er også fokus på inspirationen fra den jø- diske tænker Ernst Bloch med hans vægt på Håbet!

Der er selvfølgelig en gennemgang af

Rosas liv og skæbne i essayet. Rosa bry- der med SPD, da hun er imod krigen. Si- den myrdes hun og Karl Liebknecht som bekendt i 1919.

Når Joke ser på nutiden, ser hun fat- tigdom i Europa, finanskrisen m.m. Rosa skrev allerede om dette i 1913. Hun så vi- dere end Marx – mere måske som Lenin

– at imperialismen ville udbrede kapitalis- men til kolonierne.

Hun ser hvordan xenofobi, nationa- lisme, overdreven individualisme, kapita- lisme og manglende tillid til de politiske institutioner, som Hannah frygtede, igen blusser op i vore dage.

Joke Hermsen bringer overalt sammen- ligninger med nutiden: ligegyldigheden over for fakta, genindførelse af censur osv. I 1961 skriver Hannah Arendt, at det moderne forbrugersamfund fører til fællesskabsfølelsens undergang og til ensomhed, fremmedgørelse og rodløshed.

De Gule Veste i Frankrig følte sig ikke repræsenteret!

Joke mener ikke, at oprøret er forbi.

Derfor: VEND TIDEVANDET!

Ein guter Mensch

Rosa Luxemburg og Hannah Arendt skrev ikke meget om det jødiske men des mere om det almenmenneskelige, om at være Ein guter Mensch.

Måske er her spor af tanken om Tikkun Olam, som aldrig bliver gammeldags, og hvor vi derfor stadig kan have glæde af læsningen af Rosa og Hannah – også gennem Joke Hermsens essay fra vore dage.

Joke J. Hermsen: Vend Tidevandet. Med Rosa Luxemburg og Hannah Arendt. Forlaget Frydenlund, 2021, 128 s. Oversat fra hollandsk af Miriam Boolsen.

Bliv Medlem Nu!

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Total beløb der trækkes fra dit kort 300kr.

Total beløb der trækkes fra dit kort 150kr.

Total beløb der trækkes fra dit kort 150kr.

Giv en donation