NYT UDSYN

Israel og Palæstina har brug for udstrakte hænder,
ikke jernnæven igen-igen

Om New Outlook

New Outlook er en dansk-jødisk fredsbevægelse, der ud fra en dyb bekymring for bevarelsen af staten Israels eksistens og jødedommens humanistisk-etiske værdier går ind for: national selvbestemmelse for jøder og palæstinensere, to stater i fredelig sameksistens, overholdelse af internationale menneskerettighedskonventioner, at Israel lever op til landets uafhængighedserklæring og at konflikter søges løst gennem dialog, forhandling og ikkevoldelige metoder. New Outlook har eksisteret fra 1978

New Outlook beskæftiger sig med

Anerkend staten Palæstina.
Pressemeddelelse vedtaget på generalforsamlingen den 26. maj 2024

New Outlook anmoder den danske regering om fuldgyldig anerkendelse af staten Palæstina nu, samt at arbejde for at EU og FN gør det samme. Ligesom israelerne har palæstinenserne en grundlæggende ret til at leve i fred i deres egen stat. Der bliver ikke fred uden en tostatsløsning, og der kommer ikke en tostatsløsning uden en palæstinensisk stat.

Grænsen mellem staten Israel og staten Palæstina bør basere sig på grænserne før 4. juni 1967 med Jerusalem som delt hovedstad, med mulighed for aftaler om ligeligt bytte af land i mindre omfang. Siden Oslo-aftalerne i 1993, som gav et stærkt momentum for en fredelig demokratisk løsning af den israelsk-palæstinensiske konflikt gennem en to-statsløsning med lige rettigheder til alle mennesker, er det gået stærkt tilbage og med den seneste ekstreme brug af vold er der skabt stor usikkerhed, om en to-statsløsning er mulig.

Med en anerkendelse af staten Palæstina kan der igen skabes momentum for to-statsløsningen og FN og verdens lande får mulighed for at gribe ind mod vold og ekstremisme fra begge sider. Der eri skrivende stund 143 lande, der har anerkendt staten Palæstina fuldtud og flere er på vej.

New Outlook er en dansk-jødisk fredsbevægelse, der ud fra en dyb bekymring for bevarelsen af staten Israels eksistens og jødedommens humanistisk-etiske værdier går ind for: national selvbestemmelse for jøder og palæstinensere, to stater i fredelig sameksistens, overholdelse af iinternationale menneskerettighedskonventioner, at Israel lever op til landets uafhængighedserklæring og at konflikter søges løst gennem dialog, forhandling og ikkevoldelige metoder.
New Outlook har eksisteret fra 1978

”Anerkendt staten Palæstina” – Vedtaget på generalforsamlingen 26.5.2024

Talskvinde for New Outlook, Mette Geldmann

Artikler og nyheder

Den bedste måde at løse problemer og bekæmpe krig på er gennem dialog.

Malala Yousafzai

Arrangementer

Vær med til at gøre en forskel

Du kan gøre en forskel ved at støtte vores foreningsarbejde med et medlemskab. På den måde bakker du op om det store arbejde New Outlooks frivillige laver. Samtidig vil du kunne holde dig informeret om vores arbejde ved at deltage i møder og foredrag samt via vores tidsskrift "Udsyn" som udkommer to gange årligt i juni og i december.
Bliv medlem