NYT UDSYN

Israel og Palæstina har brug for udstrakte hænder,
ikke jernnæven igen-igen

Om New Outlook

New Outlook er en dansk-jødisk fredsbevægelse, der ud fra en dyb bekymring for bevarelsen af staten Israels eksistens og jødedommens humanistisk-etiske værdier går ind for: national selvbestemmelse for jøder og palæstinensere, to stater i fredelig sameksistens, overholdelse af internationale menneskerettighedskonventioner, at Israel lever op til landets uafhængighedserklæring og at konflikter søges løst gennem dialog, forhandling og ikkevoldelige metoder. New Outlook har eksisteret fra 1978

New Outlook beskæftiger sig med

Udtalelse fra bestyrelsen.

New Outlook, den dansk-jødiske fredsbevægelse, blev stiftet i 1978 ud fra en dyb bekymring for bevarelsen af staten Israels eksistens og jødedommens humanistisk-etiske værdier.
Vi ser os nødsaget til nu at udtrykke dyb bekymring, denne gang for bevarelsen af staten Israels demokratiske værdier og for det stadige fravær af en retfærdig løsning for palæstinensere.
Vi solidariserer med de israelere, der lige nu går på gaden for at demonstrere mod udemokratiske retsreformer, ligesom vi støtter de ugentlige demonstrationer foran Den israelske Ambassade i Danmark, som sidste uge også sluttede sig til strejken i Israel.

Vi frygter følgerne af regeringens foreslåede indskrænkning af den israelske højesterets beføjelser.

Ligeledes er vi dybt bekymrede over de israelske bosætteres vedvarende og voksende okkupation af palæstinensiske landområder, som f.eks. i Sheikh Jarrah, der fører til stadig hyppigere voldelige sammenstød. Bosættelserne er siden 1979 blevet fordømt adskillige gange af FN.
New Outlook fordømmer også bosættelserne og ser dem som den største forhindring for varig fred i området.

 

Vi vil samtidig – ligesom medlemmer af det israelske militær – udtrykke bekymring for de voldsomme sammenstød mellem palæstinensere og israelske bosættere, der har kostet så forfærdeligt mange menneskeliv.
De tiltagende sammenstød har frygteligst konsekvenser, og det umuligt ikke at anerkende, at den unødvendige og ulovlige besættelse koster palæstinenserne uforholdsmæssigt mange liv
– og at besættelsen kun svækker sikkerheden i Israel og håbet om en fredelig løsning med oprettelsen af en palæstinensisk stat ved siden af Israel.

 

New Outlook opfordrer til fornyet dialog og tillidsskabende forhandlinger omkring fredelige løsninger mellem israelere og palæstinensere og mellem israelere indbyrdes.

Bestyrelsen for New Outlook 31/03- 2023

 Med håb om en god generalforsamling!
– og med  Danny Reimond’s smukke ord om os i baggrunden …:
”I er et kraftcenter for fred, såvel indadtil i menigheden som udadtil”
En opmuntrende og energigivende kommentar, som vi holder meget af …
– og håber han stadig mener …og som vi til stadighed forsøger at leve op til …

Medlemskontingentet for New Outlook, inklusive medlemsbladet UDSYN: 300 kr.
Abonnement på UDSYN alene:150 kr.; halv pris for unge under 25 år for begge dele.
Konto: Danske Bank reg.nr. 4467 konto 5015944
tekstet ”dit navn og 2024”
Giroindbetaling til +01< (blankt felt) +5015944
Eller gennem vores MobilePay: 63696
For at vi kan sende dig bladet Udsyn (2 x årl.), skal vi kende din postadresse
– som kan sendes til: Mette Geldmann: m.geldmann@gmail.com
Hvis du vil med på vores mailingliste for at følge de løbende udsendelser af nyheder og informative aktuelle mails
– så kan du også kontakte Mette Geldmann: m.geldmann@gmail.com

Artikler og nyheder

Den bedste måde at løse problemer og bekæmpe krig på er gennem dialog.

Malala Yousafzai

Arrangementer

Vær med til at gøre en forskel

Du kan gøre en forskel ved at støtte vores foreningsarbejde med et medlemskab. På den måde bakker du op om det store arbejde New Outlooks frivillige laver. Samtidig vil du kunne holde dig informeret om vores arbejde ved at deltage i møder og foredrag samt via vores tidsskrift "Udsyn" som udkommer to gange årligt i juni og i december.
Bliv medlem