Fredsstafetten

’Freds-stafetten’blev Indstiftet i maj 2019
Uddeles herefter hvert år på New Outlooks generalforsamling

Stafetten er et billede af Hans Goldstein

– udført af kunstneren Pia Schutzmann i 2011:


Stafetten gives til en person eller en gruppe af mennesker, som udfører en ganske særlig indsats på linje med New Outlooks grundlag …
– opbevarer billedet for et år og overgiver det herefter til den kommende modtager.

Prismodtageren ventes tillige at udrette noget særligt i New Outlooks ånd det kommende år og fortælle om dette ved den påfølgende generalforsamling
– samt at være med i beslutningen om, hvem der herefter skal modtage freds-stafetten
– og til at uddele den …

Anders Jerichow modtog som den første stafetten i 2019
skrev det kommende år bogen: Brobyggere – Özlem Cekic og Bents Melchior, Gad
– Anders er desuden æresmedlem af New Outlook og med i redaktionen af bladet Udsyn

Camilla Blachmann modtog som den anden stafetten i 2020
– maler med børnene i asylcentre, hvor de får hjælp til at fortælle deres liv gennem kunsten
Camilla synes verden er et vildt sted i øjeblikket!
– og at kunsten giver os håb og sprog til at forstå os selv og hinanden lidt bedre
– udstillede bla. børnenes billeder på Charlottenborg til nydelse og oplysning for alle.

Peter Kibsgaard og Nødhjælpsorkestret modtager som den tredje stafetten i 2021
– gennem musikken arbejder Nødhjælpsorkestret med børn og unge i asylcentre, hvor de også har indrettet musikstudier, som børnene og de unge selv kan bruge til såvel musikalsk som fortællende medie.

Goldschmidt’s Musikakademi modtager som den fjerde stafetten i 2022

– et social-musikalsk fyrtårn, der styrker: selvværd, sociale kompetencer og tillid til omverdenen, fællesskab på tværs af af kulturelle og sociale skel, det musiklask vækstlag og fremmer sammenhængskraften og den kulturelle diversitet i samfundet generelt.

Jacob Holdt modtager som den femte stafetten i 2023
– han åbner sine arme og døre for mennesker i nød, som han møder på sin vej
– han siger JA, hvor andre trækker sig 
– han har skabt et værdifællesskab, hvortil New Outlook er inviteret ind
– og har i omkring 50 år gennem billeddokumentation og masser af foredrag fortalt verden om det, han så, hørte og med alle sanser åbne oplevede.

Læs Vores blog