Fredsstafetten

’Freds-stafetten’blev Indstiftet i maj 2019
Uddeles herefter hvert år på New Outlooks generalforsamling

Stafetten er et billede af Hans Goldstein

– udført af kunstneren Pia Schutzmann i 2011:


Stafetten gives til en person eller en gruppe af mennesker, som udfører en ganske særlig indsats på linje med New Outlooks grundlag …
– opbevarer billedet for et år og overgiver det herefter til den kommende modtager.

Prismodtageren ventes tillige at udrette noget særligt i New Outlooks ånd det kommende år og fortælle om dette ved den påfølgende generalforsamling
– samt at være med i beslutningen om, hvem der herefter skal modtage freds-stafetten
– og til at uddele den …

Anders Jerichow modtog som den første stafetten i 2019
skrev det kommende år bogen: Brobyggere – Özlem Cekic og Bents Melchior, Gad
– Anders er desuden æresmedlem af New Outlook og med i redaktionen af bladet Udsyn

Camilla Blachmann modtog som den anden stafetten i 2020
– maler med børnene i asylcentre, hvor de får hjælp til at fortælle deres liv gennem kunsten
Camilla synes verden er et vildt sted i øjeblikket!
– og at kunsten giver os håb og sprog til at forstå os selv og hinanden lidt bedre
– udstillede bla. børnenes billeder på Charlottenborg til nydelse og oplysning for alle.

Peter Kibsgaard og Nødhjælpsorkestret modtager som den tredje stafetten i 2021
– gennem musikken arbejder Nødhjælpsorkestret med børn og unge i asylcentre, hvor de også har indrettet musikstudier, som børnene og de unge selv kan bruge til såvel musikalsk som fortællende medie.

Goldschmidt’s Musikakademi modtager som den fjerde stafetten i 2022

– et social-musikalsk fyrtårn, der styrker: selvværd, sociale kompetencer og tillid til omverdenen, fællesskab på tværs af af kulturelle og sociale skel, det musiklask vækstlag og fremmer sammenhængskraften og den kulturelle diversitet i samfundet generelt.

Jacob Holdt modtager som den femte stafetten i 2023
– han åbner sine arme og døre for mennesker i nød, som han møder på sin vej
– han siger JA, hvor andre trækker sig 
– han har skabt et værdifællesskab, hvortil New Outlook er inviteret ind
– og har i omkring 50 år gennem billeddokumentation og masser af foredrag fortalt verden om det, han så, hørte og med alle sanser åbne oplevede.

Naveed Baig modtager som den sjette stafetten i 2024
Kære Naveed
Du arbejder med nærvær, sjælesorg og omsorg; og som du skriver et sted: ”omsorg
transcenderer religion, kultur og sprog’ – og det viser du så smukt og stærkt i dine gerninger. Du arbejder også for fred med fredelige midler, helt i NO’s ånd.
Og i 2015 deltog du hånd i hånd med Bent Melchior i fredsringen omkring Synagogen,
ligesom du har deltaget ved mange andre inter-religiøse arrangementer, hvor forskellige
trosretninger mødes i dialog og altid er du værd og opløftende at lytte til.
Vi blev derfor forundrede over, at du ikke ville deltage til Özlems ramadan middag i
Tingbjerg sammen med bl.a. Jair Melchior, men vi anerkender også, at vi alle har forskellige
narrativer som udgangspunkt og at en ting mange gange forsøges forstået ud af en
kontekst.
Vi er spændte på at følge dit videre arbejde og høre mere om dette om et år, når
Fredsstafetten gives videre … TAK fordi du er dig og er til!

Læs Vores blog