Krystalnatinitiativet

Krystalnatinitiativets grundlag

Ingen flygter for sjov. Det gør man kun, når det er nødvendigt for at undgå forfølgelse, krig, kriser, ødelæggelser og overgreb. Sådan var det i mellemkrigstiden, hvor jøder, romaer, homosexuelle, politiske modstandere, nationale og etniske mindretal blev jagtet af reaktionære, nazister og højreekstreme. Alle blev de udset som ’prügelknaber’, der blev gjort ansvarlige for datidens økonomiske og politiske kriser. Forfølgelsen blev set som en løftestang for såkaldte ’løsninger’ som gennem etniske udrensninger og forfølgelse skulle sikre politisk magt til ’tusindårsriger’ i forskellige nationale varianter.

I dag flygtes der stadig som følge af kriser, krige, diktaturer, religiøs intolerance og politiske modsætninger. Nazisternes Krystalnat den 9. november 1938 gentages i nye udgaver og under andre former. Ikke mindre skræmmende i dag end dengang. Det er lige så ødelæggende for samfund, mennesker og kulturer i dag, som dengang det skete, da nazister og fascister hærgede og satte den politiske dagsorden.

Afhjælpningen af flygtningestrømmene rundt om i verden – også tæt på os her i Europa – kræver fælles indsats. Danmark bidrager både ude og hjemme. Men ikke nok. Mere bør gøres. At tage flere kvoteflygtninge gennem FN er et enkelt bidrag. Her må politikerne tage ansvar, hæve loftet og hjælpe flere flygtninge til at få en tålelig tilværelse og et værdigt liv. 

I lyset af de fortsatte krige i blandt andet Syrien, Afganistan og nu senest Ukraine må der ydes mere hjælp til flygtninge. Forfulgte må sikres beskyttelse og ikke sendes tilbage til farlige områder. 

At stå op for flygtningenes liv og sikkerhed i dag er den rette måde at ære mindet om de forfulgte, som nazisternes Krystalnat i november 1938 blev startskuddet til, med den systematiske udryddelse af millioner af mennesker i Anden Verdenskrigs kz-lejre.

Krystalnatinitiativet har sin egen webside lige her
og en Facebookside

Læs Vores blog