Mandag d. 4. marts Marts 2024 kl. 17-19 i Ubuntuhuset, Købmagergade 43, Kbh. K.

UBUNTUHUSET
Købmagergade 43,1. sal
København K
Dato: 04/03/2024
Tid: 17:00
Varighed: 2 timer

Isabel Bramsen, Fredsforsker, lektor og leder af Center for Freds- og Konfliktstudier, Lunds Universitet og mægler ved Center for Konfliktløsning:
Hvad er fred? – Og hvordan forhandler man fredsaftaler?
Til dette oplæg vil Isabel give et forskningsblik på, hvad fred er for en størrelse. Derudover vil hun
fortælle om sin forskning i fredsforhandlinger, herunder vigtigheden af tid, rum, aktører og køn.
Undervejs vil der være eksempler fra verdens aktuelle krige og konflikter, herunder Israel Palæstina
og efterfølgende vil der være god tid til afklarende spørgsmål og debat.