Peter Langwithz Smidt
Peter Langwithz Smidt

Peter Langwithz Smidt om Filmen ’The Zone of Interest”

Ubuntu Huset
Købmagergade 43,1.
København K
Dato: 24/09/2024
Tid: 17:00
Varighed: 2 timer

Peter Langwithz Smidt om Filmen ’The Zone of Interest,’som har vakt betydelig opsigt både på grund af det rent filmiske, men især for dens skildring af den helt normale tilværelse som Auschwitz-kommandanten Höss og hans familie levede i skyggen af krematorierne.
Peter Langwithz Smith, fortæller om filmen og dens historiske baggrund med særlig vægt på det liv, som SSmandskabet levede midt i historiens største statsbefalede massemord.