Indkaldelse til ordinær generalforsamling/årsmøde 2023

Søndag d. 7. maj 2023 kl. 14.00-17.00
Hos Rie og Anders Jerichow, Vejlemosevej 49, 2840 Holte
– eller i Ubuntuhuset (vejret? – vi skriver ud …)

(udsendt d. 17.4.2023)


Dagsorden:

Velkommen ved Anders Jerichow og Mette Geldmann
Kaffe og kage kl. 14

Generalforsamling kl. 14.30 – ca. 17

1. Valg af dirigent og referent

2. “Formandens” beretning v/Mette Geldmann, se selvstændigt indlæg.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2022 v/ Merete Christensen og Mette

Godkendelse af budget for 2023 v/ Mette Geldmann
– herunder beslutning om medlemskontingent og abonnement på Udsyn

4. Indkomne forslag:
Forslag sendes til Mette: m.geldmann@gmail.com senest d. 23.4. 2023

a) Bestyrelsen har forslag til ændringer (med rødt) i Vedtægterne fra 2020.
– se særskilt opslag…

5. Valg af bestyrelse: Anne Osbak, Merete Christensen, Steen Hartmann, Simon Karlin og Mette Geldmann genopstiller
– Andre i vores vennekreds, der ønsker at stille op?

6. Valg af suppleanter: Nina Moestrup og Jacob Haagerup Hansen genopstiller

7. Valg af kasserer

8. Valg af revisor: Merete Christensen genopstiller

9. Udnævnelse af Michael Melchior som æresmedlem af New Outlook

Videregivelse af Freds-stafetten …
Fredsstafetten er: Pia Schutzmanns billede af Hans Goldstein
– som vi plejer at afsløre på den årlige generalforsamling:

Stafetten overleveres fra Goldschmidts Musikakademi til ……
– årets modtager er fundet og beæret, men er ikke i landet d. 7/5
– derfor er dette udsat til d. 11/6 kl. 14.15 ved den jødiske Kulturfestival

1. år havde Anders Jerichow fredsstafetten og udkom med bogen: Brobyggerne
2. år: Camilla Blachmann: Flygtningebørns oplevelser i billeder
3. år Peter Kibsgaard og Nødhjælpsorkestret: Musik og tekster for flygtninge
4. år Goldschmidts Musikakademi, som spillede en dejlig lille koncert for os.
5. år: ???

Håber I alle er raske og ved godt mod
– og klar til lysere, blomstrende, glade og rolige tider!

På bestyrelsens vegne
Kontaktperson: Mette Geldmann: m.geldmann@gmail.com


Medlemskontingentet af New Outlook + UDSYN: 300 kr.
For abonnement på UDSYN alene:150 kr.
Halv pris for unge under 25 år.

Kontonr.: Danske Bank reg.nr. 4467 konto 5015944 tekst: 2023 + dit navn
– eller ved brug af: MobilePay: 63696

Læs Også