Årsmøde 2022

Ordinær generalforsamling/årsmøde
Søndag d. 22. maj 2022 kl. 14.00-17.00
Hos Rie og Anders Jerichow, Vejlemosevej 49, 2840 HolteDagsorden:

Velkommen  ved Anders Jerichow og Mette Geldmann
Kaffe og kage kl. 14

Generalforsamling kl. ca. 14.30 – 16

1.  Valg af dirigent: Anne Osbak og referent: Anni Kronik

2.  ”Formandens” beretning v/Mette Geldmann / tilføjes i slutningen …

3.  Fremlæggelse af årsregnskab for 2021 v/ revisor Merete Christensen
 Det blev Jerry Osbak, som fremlagde regnskabet (havde også ordnet det)
 – der er et pænt overskud på 16.761kr, som fortrinsvis skyldes en ny og billigere,
 trykketeknik.

Godkendelse af budget for 2022, som fremlægges på generalforsamlingen
– herunder beslutning om medlemskontingent: som det foregående år.

4.  Indkomne forslag:
Forslag sendes til Mette: m.geldmann@gmail.com senest d. 15/5 2022
 – ingen.
Et begyndende forslag fra Robert Refby blev dog fremsat i januar 2022
– men det blev ikke fulgt op af Robert.

5.  Valg af bestyrelse: Anne Osbak, Merete Christensen, Simon Karlin og Mette Geldmann genopstiller
– Andre, der ønsker at stille op?
Steen Hartmann og Sarah Nier ønsker at stille op. Valgt med applaus!!!

6.  Valg af suppleanter: Nina Moestrup genopstiller
– Andre der ønsker at stille op?
Jacob Haagerup Hansen ønsker at stille op. Valgt med applaus.

7. Valg af kasserer: Sarah Miller stiller op. Valgt med applaus.

8.  Valg af revisor: Merete Christensen genopstiller

9.   Evt.
Vi mangler en ny aktør til at udsende til alle på vores mailingliste…;
– har vi mon en interesseret blandt os??
Ingen meldte sig.
Mette og Heine forsøger at hjælpes ad med dette, indtil videre …

Vi takkede: Sara Nir, Henni Gelfer, Jerry Osbak og Anatolio for deres fine arbejde for New Outlook i de forskellige roller: bestyrelse, kasserer og mailinglisten!!!

kl. ca. 16

Videregivelse af Freds-stafetten til ???:
 Fredsstafetten er: Pia Schutzmanns billede af Hans Goldstein
Stafetten overleveres fra Peter Kibsgaard, Nødhjælporkestret til ……

1. år havde Anders Jerichow stafetten og udkom med bogen: Brobyggerne
2. år: Camilla Blachmann: Flygtningebørns oplevelser i billeder
3. år Peter Kibsgaard og Nødhjælpsorkestret: Musik og tekster for flygtninge
4. år ??? – afsløres kl. 16 …
Valget gik i år til: Goldschmidts Musikakademi, som vi alle nyder godt af
– og som også her spillede en dejlig lille koncert for os. TAK!!

Steffen Jensen, journalist på TV2 blev udnænt til nyt æresmedlem og dermed takket for sit gode arbejde, især i Israel gennem mange år.

Til inspiration og opfordring til at deltage i
New Outlooksarrangementer i juni til december 2022

– sæt gerne kryds i kalenderen
– yderlige oplysninger udsendes løbende …

Søndag d. 12. Juni kl. 13 på Jødisk Kulturfestival
Georg Metz: Fanger tidsånden …
 ”Rabbien fra Altona: Historien om en dansk familie der drog den lange vej fra ingensteder til København. I tidens løb”.
Sted: Det jødiske Hus i KrystalgadeMandag d. 19. september 2022 kl. 19-21.30 i Ubuntuhuset, Købmagergade 43, K.
Garbi Schmidt
fortæller levende og engageret om sin bog: ”Den første Ghetto”
– og Garbi håber også, at deltagerne vil fortælle om egne familiers oplevelser …


Søndag d. 9. oktober 2022 ca. kl. 10-16 i Ubuntuhuset
Netværksmøde: FRED med fredelige midler …
Fredsarbejde i diasporaen
Hvordan kan danske organisationer fremme fredelig sameksistens i Israel/Palæstina?
– med inddragelse af erfaringer også fra andre lande …
– vi er i gang med at planlægge dagen og I hører nærmere via vores hjemmeside, mailingliste, diverse Nyhedsbreve, Facebook m.m.


Onsdag d. 9. november kl. 16.30 -18 på Kultorvet: Aldrig mere en Krystalnat!
Både for at mindes ofrene og for at minde offentligheden om, hvad der skete dengang – og at det kan ske igen, hvis vi ikke er bevidste om, hvad der drev denne udvikling frem – markerer Krystalnatinitiativet med en fakkelmanifestation den 9. november, årsdagen for Krystalnatten i 1938.
Det har vi gjort i de seneste 29 år med fakler, taler og musik. 

Vi har valgt, at temaet i år er ’Flygtningebørn’
– vi er i gang med planlægningen; har allerede Kultorvet og musikken reserveret …
Musik:Radiant Arcadia og Goldschmidts Akademis børnekor
– og mødes til første planlægningsmøde d. 16. maj 2022

Chanukah i december 2022, doto følger …
Som sædvanligt medbringer vi alle lidt lækkert til vores fælles bord:
Fx. ladges (forskellige traditioner), frugt, chokolade eller småkager
– og sammen tænder vi lys, synger sange, danser og fortæller røverhistorier …
– Cantor Dorothy deltager igen i år…

Håber I alle er raske og ved godt mod
– og klar til lysere tider og masser af kram!!!
På bestyrelsens vegne
Kontaktperson: Mette Geldmann: m.geldmann@gmail.comMedlemskontingentet af New Outlook + UDSYN: 300 kr.

For abonnement på UDSYN alene:150 kr.
Halv pris for unge under 25 år.

Konto: Danske Bank reg.nr. 4467 konto 5015944 tekst: 2022 + dit navn
– gennem netbanken: giroindbetaling til +01< (blankt felt)  +5015944
– eller gennem MobilePay: 63696

Generalforsamling/årsmødet søndag d. 22.5.2022 kl. 14-17
Årsberetning for 2021 
v/ Mette Geldmann , talskvinde og kontaktperson


Det er nu lidt over 10 år siden, vi mistede vores kære ansvarlige og altid imødekommende John Saietz, som gjorde så meget og havde et så bankende hjerte for New Outlook og Udsyn gennem mange år. Den dag, John døde, fik bestyrelsen fx tre mails fra John, ansvarlig til det sidste …
Æret være mindet om John!

Jeg tog herefter over på bestyrelsens opfordring.

Bestyrelsen har i 2021-2022 bestået af:Anne Osbak, Merete Christensen, Sara Nir, Simon Karlin og Mette Geldmann,
Suppleanter: Henni Gelfer og Nina Moestrup
– dertil hjælp fra vores kasserer: Jerry Osbak og revisor Merete Christensen
TAK for jeres store indsats og det hyggelige samarbejde!

Anne, Merete, Simon, Nina og Mette fortsætter gerne
– ligesom Merete gerne fortsætter som revisor.

TAK til Sara for en stor indsats ved vores arrangementer og for det lovende samarbejde med Litteratursalon Esther, som heldigvis fortsætter …

TAK til Henni, en stærk kritisk røst, vi håber stadig at høste godt af …

TAK til dig Jerry for en omhyggelig indsats for vores regnskab samt for overgivelse til Merete …
Steen Hartmann (vores webmaster) stiller gerne op til bestyrelsen
– andre der ønsker at stille op?
Vi får en del henvendelser om ønsket samarbejde, som glæder os meget, fx:

a) Benzion Sanders: Breaking the Silence kom til København i slutningen af februar 2022 Rabbiner Michael Melchior  I Israel havde anbefalet som kontaktled til Breaking the Silence  0g J-Street – det oplevede vi som en stor ære!! – og er tillige mega glade for Michaels arbejde for fred!!!

Vi havde et stort arrangement I Bryggens Kulturhus sammen med PEN, Humanity in Action og Folkekirkens Nødhjælp i december 2018
– derfor henvendte jeg mig til Anders Jerichow, som henvendte sig til Ane Sommer Knudsen, chefrådgiver i Folkekirkens Nødhjælp og Ane tilbød at oprette nedenstående arrangement på KUA, som vi alle deltog i:

”Mød to af Israels mest anerkendte menneskerettighedsstemmer

Bygning 23, lokale 23.0.50 på Københavns Universitet, Karen Blixens Plads 8

Torsdag den 24. februar taler Ori Givati og Sarit Michaeli på Københavns Universitet i samtale med Lars Trier Mogensen.” 
Vi deltog og hørte to meget tanke- og tårevækkende fortællinger fra Vestbredden om de meget voldelige relationer mellem meget rabiate bosættere og den palæstinensiske befolkning der …
– se også gerne artikler i Udsyn nr. 2/2021 af Merete Christensen og af Jacob Holdt på Ubuntuhusets hjemmeside
– samt i en artikel i Udsyn 1/2022  af Hans Henrik Fafner om netop dette emne. (juni 2022)

b) Anne-Marie Nielsen: Human supporter association afholder et Støttearrangement for Palæstina d. 18.5.2022 kl. 18-22 i Koncertkirken på Blågårds Plads: de inviterer forskellige palæstinensiske og danske organisationer, heriblandt os og Nina Moestrup har kontaktet Anne-Marie for yderligere oplysninger og afklaringer: Vi kan fx have en bod med Udsyn o.lign. Måske andre har lyst til at deltage?

c) Fællesinitiativet og SOS Racisme/Steen Hartmann og Henriette Menzel m.fl. gode samarbejdspartnere fra Krystalnatinitiativet arrangerede d.19.3. kl. 13-15 på Den røde Plads, på Nørrebro: FN’s Internationale dag mod Racisme.
– Arrangementet blev beskrevet yderligere diverse steder og vi blev nævnt som støtter.

d) Ahmed Eckhard Krausen: fotograf, som Jacob Holdt præsenterede os for, vil gerne lave en fotoudstilling …
– Vi taler videre med Jacob og Ahmed: – er det noget for os?

e) Mette Geldmann fik en invitation til at deltage i et arrangement i Moltkes Palæ d. 29.3.2022 kl. 16-17.30: Fejring af 1 året for anerkendende samarbejde mellem Marokko og Israel
– Mette deltog for New Outlook

f) Et begyndende samarbejde MuJu og Mino-ung, med aftale om en opfølgning til efteråret
– efter gruppernes meget vellykkede, oplysende og bevægende møde hos os d. 7/2 2022 i Ubuntuhuset

g) Et super fint samarbejde med Litteratursalon Esther, om bl.a. en meget vellykket Pesach
– så spændende en gruppe og meget værd at følge!

h) Vores samarbejde med bla. Jacob Holdt og andre brugere af Ubuntuhuset, som vi har meget glæde af, og Ubuntuhuset kan vi kvit og frit bruge efter behov.

2021 har på mange måder været et besynderligt år …
– med aflysning af mange arrangementer (covid) og vellykkede forsøg på redninger med arrangementer på andre tidspunkter og andre steder…, så dejligt, at vi kan ses her i dag!

Og ikke mindst en særlig TAK til jer to skønne mennesker: Rie og Anders, der igen i år lægger hus og have til og dermed giver GF med uddeling af Fredsstafetten en særlig høj og glansfuld karakter …New Outlook har fokus på seks områder, med vores ovenstående mål for øje
1.Vores månedlige arrangementer
2. Udsyn
3. Krystalnatinitiativet: www.krystalnatten.dk
4. Hjemmesiden: www.newoutlook.dk
5. Facebook: new outlook + vores logo 
6. Udsendelser af mail til alle på vores mailingliste

Ad 1)  Vores månedlige arrangementer: januar – december 2021

Mandag d. 18. januar 2021 (aflyst Covid)
– blev rykket til d. 25/2 2021  kl. 19 under Jødisk Filmfestival 

Vi ville jo så gerne have holdt dette arrangement i Ubuntuhuset, set filmen sammen og snakket om den efter et spændende oplæg af Casper Tybjerg, med tilhørende vin og snacks…
Vi indgik i stedet et fint samarbejde med Copenhagen Jewish Film Festival og kunne se filmen på nettet …, super flot arrangement af Simon Karlin!
Om filmen: Fra Caligari til Hitler :
Nazismen i tidlig tysk film med filmvisning og oplæg af Filmhistoriker Casper Tybjerg
New Outlook ville gerne have inviteret til temaaften om jødiske Sigfried Kracauers filmteoretiske hovedværk:
Fra Caligari til Hitler (1947), hvori Kracauer fremfører den spændende og kontroversielle teori: at populærfilm ikke blot er facade, men giver et indblik i en nations tilstand og dets folks psyke, og at netop mange tyske film fra 1921-1933 pegede frem mod det senere nazistiske styre.
Vi ville vise en af de af Kracauer analyserede film:: Dr. Caligaris Kabinet ,1920 – Engelske undertekster.
– introduceret af lektor og en af Danmarks fremmeste filmhistorikere Casper Tybjerg, som vil belyse Kracauers pointer og deres gyldighed.

Torsdag d. 11. februar 2021 kl. 19-21.30: Georg Metz (aflyst Covid):
I stedet fortæller  vores æresgæst, historiker og journalist Georg Metz en familiehistorie:
NB! Søndag d. 12. juni 2022 kl. 13: på Jødisk Kulturfestival i Det jødiske Hus, Krystalgade
Georg Metz: ”Rabbien fra Altona: Historien om en dansk familie der drog den lange vej fra ingensteder til København. I tidens løb”.

Onsdag d. 31. marts 2021 kl. 17-21.30: Pesach – vores alternative frihedsfest Aflyst: Covid.
Vi håbede jo på at kunne servere det traditionelle pesach-måltid og at vi kunne lytte gamle nyere fortællinger ved vores bestyrelsesmedlemmer: Anne Osbak og Simon Karlin
– og måske få et oplæg om et aktuelt emne og et musikalsk indslag …
Dertil en supplerende fortælling af sognepræst Flemming Pless, som havde indbudt os til
at holde vores pesachmiddag i Christianskirkens Menighedshus, Strandgade på Christianshavn.
Arrangementet blev rykket til onsdag d. 20/4 2022 kl. 17.30-20.30 2022 
Vores alternative og nu interaktive frihedsfest, Pesach i  Spisehuset (Magstræde)

– sammen med Litteratursalon Esther, se mere om dette på vores nye flotte hjemmeside.
Dette blev et storslået meget velbesøgt arrangement i samarbejde med Spisehuset: TAK!!!
– 65 deltog og dertil mange på venteliste. Vi gentager dette næste år, samme sted.

Mandag d. 26. april 2021: Cand mag i historie og religion Merete Christensen: Rosa Luxemburg  D. 5/3 2021 er det 150 år siden Rosa Luxemburg fødtes.
Rosa L. er interessant både som revolutionær, kvinde og jøde.
– aflyst (Covid); se i stedet en artikel i decembernummeret af Udsyn i 2/2021


Søndag d. 6. maj 2021 kl. 14-17: Generalforsamling /årsmøde
– og videregivelsen af vores indstiftede Fredsstafet (3. år):
Pia Schutzmanns billede af Hans Goldstein, som lige nu befinder sig hos kunstneren Camilla Blachmann – blev meget festligt videregivet til Peter Kibsgaard og Nødhjælpsorkestret.
Begge arbejder på asylcentre med kreative udtryk gennem maleri og musik …
Sted: hos Jerichow, i Holte: En superfin dag, vi nød at ses, kager, vinen og musikken var skøn!
– dette gennemførte vi i det fri …(covid), se mere om hele GF på hjemmesiden: newoutlook.dk


Et par dage før sin død sagde Hans Goldstein til mig: ”Vi skal tale om forsoning. Det har i alle år været et af mine principper. Vi må finde ud af at leve sammen jøder, arabere og Palæstina, om det lykkes …
At situationen i og omkring Israel i dag ikke er bedre end dengang i 1978, snarere værre, er næppe vores skyld. Indenfor rammerne af de kræfter, vi er i besiddelse af, synes jeg, at vi roligt kan sige, at vi har en god samvittighed, vi har forsøgt at få det til at glide i den rigtige retning”
– og det gør vi stadig …


Søndag d. 6. juni kl. 15 – 16 på Jødisk Kulturfestival (30/5-6/6 2021)
Sted: Det jødiske Hus i Krystalgade 12
– hvor vi havde et meget flot fremmøde til vores æresmedlem Overrabbiner emeritus Bent Melchiors tale om ”Tolerance”:Forudsætningen for at være tolerant må være, at man selv har en holdning og så accepterer, at andre har andre holdninger. Bent Melchior vil ud fra sine egne klare holdninger tage os med i overvejelserne omkring ”de andre” og om den tolerance, der også kræves over for dem, der ligner ”os” – en meget fin oplevelse!
– se gerne en video om dette arrangement på Det jødiske Samfunds hjemmeside.

Lidet kunne vi ane, at det blev sidste gang, vi hørte vores kære vismand tale; en times foredrag, fuld af alvor og humor og uden manuskript, et oplæg fra hjerte til hjerte … Bent døde en måned efter: Æret være mindet om Bent!
Tak til alle fremmødte, som lyttede til Bents inspirerende og problematiserende udredning af begrebet ’tolerance’ og gennemgang af historiske fakta om tolerance og intolerance …

Tirsdag d. 14. september 2021 kl. 19-21.30: Steffen Jensen fortalte sprudlende, vidende, inspirerende og meget nuanceret om de aktuelle forhold i Israel og med mange eksempler fra dagligdagen … –
Vi indledte med at tænde lys og at mindes Bent Melchior med selvoplevede anekdoter …

Onsdag d. 27. oktober 2021 kl. 19-22: dialogambassadør, masteruddannelse i Cross-cultural studies: Daniella Maja Nahor Ssitou  (aflyst)
– arrangement sammen med Litteratur Salon Esther’s skønne unge … – et særligt tema om: ”Azkenormativity”: Bl.a. om en sefardisk jødisk opvækst i Albertslund Sted: Huset i Magstræde …

Tirsdag d. 9. november: Krystalnatinitiativet, Fakkelmanifestation kl. 16.30-18.00 på Kultorvet, hvor vi mindedes uhyrlighederne i 1938 og aktuelle trusler i Danmark
Paroler: Aldrig mere en Krystalnat, Hjælp FN – tag flere kvoteflygtninge, Asyl til forfulgte  og nej til flere grænsemure, Stop de farlige udvisninger

Invitation til deltagelse:
Kære venner

Igen i år kan vi markere årsdagen for Krystalnatten den 9. november 1938 med en fakkelmanifestation, som vi har tradition for at afholde til minde om de ofre, som nazisternes overfald på jøder i Tyskland og Østrig skabte og som blev startskuddet til en optrapning med forfølgelser af politiske modstandere, mindretal, handicappede og andre, som ikke passede ind i det racerene nazistiske 1.000 års rige…
Coronarestriktionerne er ophævet og vi kan mødes i tryghed og med omtanke på Kultorvet.


Programmet for Fakkelmanifestationen – Krystalnatinitiativet 2021
Kl. 16.30: Indledning ved formand for Byggefagenes Samvirke: Henrik Juul Rasmussen
han førte os herefter igennem hele arrangementet … og musikken varmede op inden …

Ca. 16.45: Michala Clante Bendixen, formand for Refugees Welcome:
”Nationalismen fortrænger humanismen i Europa”
Ca. 16.55: Aydin Soei, forfatter og sociolog; ”Det udlændingepolitiske kapløb”
Ca. 17.10: Børnekoret, Goldschmidts Stjernekor synger
Ca. 17.25: Overrabbiner Jair Melchior: Det Jødiske Samfund talte til os …
Ca. 17.35: Radiant Arcadia sang og spillede …
Ca. Kl. 17.55: Henrik Juul Rasmussen rundede hele arrangementet af …


Alle støtte-beløb bliver altid modtaget med kyshånd på vores konto: 0400 – 4020549772

Søndag d. 5. december 2021 kl. 15-18: Chanukah – lysfest i Ubuntuhuset, Købmagergade 43
– hvor vi tændte lys, sang, spillerde musik og måske danser lystigt rundt i lokalerne …
– hvor vi alle medbringer lidt godt til et fælles bord: ladges, kager, frugt og chokolade …

Og vi havde en overraskelse: Vi er så glade for, at Cantor Dorothy Goldberg i år vil deltage i vores chanukah fest! Dorothy vil tale om oprindelsen og traditionerne ved lysfesten, tænde lys og synge sammen med os.
Dorothy er uddannet i 2005 fra The Academy for Jewish Religion in New York, og har tjent i menigheder i Connecticut, New Jersey, Washington State og Puerto Rico. I år har Dot fungeret som Cantor i Shir Hatzafon i København, hvor hun bor nu.
Dorothy er også trænet til at være chaplain på hospitaler og på hospice.
– og hun deltager også meget gerne i 2022 …

Tidligere arrangementer kan ses på vores hjemmeside: newoutlook.dk

Ad 2) Bladet Udsyn: vi har en velfungerende og iderig redaktion med fem meget stabile og dybt engagerede mennesker: Jacob Nørbjerg, Jonathan Schwartz, Merete Chrsitensen, Lizzi Saietz, og Mette Geldmann; dertil en perlerække af mere eller mindre faste skribenter …
1.000 TAK for samarbejdet TIL JER ALLE!!!
– Dette  ikke mindst til vores dygtige og energiske redaktør Jacob Nørbjerg!

Vi får meget flotte kommentarer til bladet: indholdet, layout og trykning …
– og vi kæmper økonomisk for at bevare bladet, så bliv gerne medlem …
Bladet udkommer 2 x årl.: juni og december i papirudgave, men kan også fås elektronisk.
Hvis du foretrækker dette, så giv endelig Mette Geldmann besked på: m.geldmann@gmail.com

Ad 3) Krystalnat-fakkelmanifestation, afholdes hvert år d. 9. november på Kultorvet
Også her er vi blevet en meget solid gruppe på ca. 6 personer, NGO’er, organisationer og fagforeninger, som støtter op om og arrangerer aftenen, flere er velkomne til at deltage …
I år fik vi tillige også en god økonomisk støtte fra mange grupper, og fra enkeltpersoner.
– se gerne mere om initiativet, arrangementet og vores støtter på vores hjemmeside: krystalnatten.dk
Ad 4) New Outlooks hjemmeside
– er udviklet og administreres af webmaster Steen Hartmann: steen@paabjerget18.dk
Her kan man løbende orientere sig om vores arrangementer, vores historie og holdninger, aktuelle udtalelser og man kan orientere sig om aktuelle politiske forhold …
– og løbende samt tilbageskuende læse lidt med i Udsyn …

Ad 5) New Outlooks Facebookside administreres af:
Simon Karlin: simonkarlin@hotmail.com: fortrinsvis om vore arrangementer
Anatolio Kronik: kronik@post4.tele.dk: aktuelle politiske forhold fra diverse aviser
 
Ad 6) Vores mailingliste, hvorigennem vi når vore venner
– administreres af Anatolio Kronik: kronik@post4.tele.dk


Med håb om en god generalforsamling
– og med 
Danny Reimond’s smukke ord om os i baggrunden …:
”I er et kraftcenter for fred, såvel indadtil i menigheden som udadtil”
– en opmuntrende og energigivende kommentar, som vi holder meget af …Alle er altid meget velkomne til alle vore arrangementer
– medlemmer som ikke-medlemmer

Indmelding via hjemmesiden eller kontakt til Mette: m.geldmann@gmail.com

Medlemskontingentet af New Outlook + UDSYN: 300 kr.
For abonnement på UDSYN alene:150 kr.
Halv pris for unge under 25 år.
Konto: Danske Bank reg.nr. 4467 konto 5015944 tekst: 2022 + dit navn
– gennem netbanken: giroindbetaling til +01< (blankt felt)  +5015944
– eller gennem MobilePay: 63696


1.5.2022:
På bestyrelsens vegne: Mette Geldmann

Læs Vores blog