Arrangementer i efteråret 2024

Mette Geldmann
Mette Geldmann

New Outlook er en dansk-jødisk fredsbevægelse, der ud fra en dyb bekymring for bevarelsen af
staten Israels eksistens og jødedommens humanistisk-etiske værdier går ind for: national
selvbestemmelse for jøder og palæstinensere, to stater i fredelig sameksistens, overholdelse af
internationale menneskerettighedskonventioner, at Israel lever op til landets
uafhængighedserklæring og at konflikter søges løst gennem dialog, forhandling og ikkevoldelige
metoder. New Outlook har eksisteret fra 1978
Krig er frygteligt og vores håb er, at vi alle bestræber os på at arbejde for en varig, fredelig og
værdig fremtid for både det israelske og det palæstinensiske folk hvor vanskeligt det end synes lige nu.
Som vi ser det, er der intet alternativ, der vil give håb om sikkerhed for fremtidige generationer.
New Outlook indleder efteråret med tre oplæg til belysning og debat om den aktuelle situation
mellem Hamas/palæstinensere og den israelske regering:

September – oktober 2024:

Mandag d. 9. september 2024 kl. 17-19 i Ubuntuhuset, Købmagergade 43,1., Kbh. K.
Foredrag af Therkel Stræde, lektor em., SDU-Odense: om begrebet folkedrab som aktuelt anvendes og diskuteres, ikke mindst i forhold til de aktuelle krige og Haag’s afgørelse
Om foredraget: 6 millioner jøder omkom 1933-45 som følge af nazistisk ledet
forfølgelses- og udryddelsespolitik. Med baggrund i den erfaring etablerede det
internationale samfund efter krigen mekanismer, der gennem forebyggelse og
retsforfølgelse skulle forhindre en gentagelse.
Holocaust blev paradigmet for, hvordan man definerer folkedrab.

Therkel Stræde – førende Holocaust-forsker i Danmark – giver et overblik over, hvordan det gik til.

Tirsdag d. 24.september 2024 kl. 17-19 i Ubuntuhuset
Peter Langwithz Smidt om Filmen ’The Zone of Interest,’som har vakt betydelig opsigt både på grund af det rent filmiske, men især for dens skildring af den helt normale tilværelse som Auschwitz-kommandanten Höss og hans familie levede i skyggen af krematorierne.
Peter Langwithz Smith, fortæller om filmen og dens historiske baggrund med særlig vægt på det liv, som SSmandskabet levede midt i historiens største statsbefalede massemord.

Mandag d. 7. oktober 2024 kl. 17-19 i Ubuntuhuset
Georg Metz: Om de aktuelle forhold … – nærmere oplysninger følger via vores udsendte Nyhedsbreve …

Lørdag d. 9.november 2024 kl. 16.30-18: Krystalnatinitiativet på Kultorvet, København

Vi følger op på planen fra sidste år (alle deltagere har givet tilsagn) og nærmere oplysninger følger …

Søndag d. 29.december 2024 kl. 15-18: Hanukkah fest med rabbiner-studerende Rafe Thurstrance nærmere oplysninger følger

Vi håber på igen at se dejligt mange mennesker til hygge og en god debat!
Alle er velkomne! – jøder som ikke-jøder, medlemmer som ikke-medlemmer.
På bestyrelsens vegne: For- og kontaktperson: Mette Geldmann (m.geldmann@gmail.com)
Medlemskontingentet for New Outlook, inklusive medlemsbladet UDSYN: 300 kr.
Abonnement på UDSYN alene: 150 kr.; halv pris for unge under 25 år for begge dele.
Konto: Danske Bank reg.nr. 4467 konto 5015944
tekstet ”dit navn og 2024”
Giroindbetaling til +01< (blankt felt) +5015944
Eller gennem vores MobilePay: 63696
For at vi kan sende dig bladet Udsyn (2 x årl.), skal vi kende din postadresse som kan sendes til: Mette Geldmann: m.geldmann@gmail.com
Hvis du vil med på vores mailingliste for at følge de løbende udsendelser af nyheder og informative aktuelle mails så kan du også kontakte Mette Geldmann: m.geldmann@gmail.com

Læs Også