Referat af ordinær generalforsamling 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling/årsmøde
Søndag d. 7. maj 2023 kl. 14.00-17.00
Hos Rie og Anders Jerichow, Vejlemosevej 49, 2840 Holte
Vejret var med os!

(udsendt d. 7.5. 2023)
Referat af GF indføjet her i indkaldelsen med rødt …


Dagsorden:

Velkommen  ved Anders Jerichow og Mette Geldmann
Kaffe og kage kl. 14
Super lækre kager, kaffe og te samt vin og snacks:
TAK Rie og Anders for det skønne arrangement!!Generalforsamling kl. 14.30 – ca. 17

1.  Valg af dirigent og referent
Dirigent: Jacob Nørbjerg
Referent: Mette

2.  ”Formandens” beretning v/Mette Geldmann
Mette uddybede og beretningen blev godkendt med applaus
3.  Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2022 v/ Merete Christensen og Mette
Merete uddybede og regnskabet blev godkendt med applaus
Vedhæftet

Godkendelse af budget for 2023 v/ Mette Geldmann
– herunder beslutning om medlemskontingent og abonnement på Udsyn
Budget godkendt incl. ros for, hvor meget vi får for meget få kroner
 Medlemskontingent ændres til 350kr i 2024

Vedhæftet

4.  Indkomne forslag:
Forslag sendes til Mette: m.geldmann@gmail.com senest d. 23.4. 2023
Kun forslag fra bestyrelsen.

a) Bestyrelsen har forslag til ændringer (med rødt) i Vedtægterne fra 2020.
– vedhæftet ..
Vi drøftede ændringsforslagene …
Vedhæftet: Ændrede vedtægter af 7/5 2023, vedtaget med applaus


5.  Valg af bestyrelse: Anne Osbak, Merete Christensen, Steen Hartmann, Simon Karlin og Mette Geldmann genopstiller
Alle blev genvalgt med applaus
– Andre i vores vennekreds, der ønsker at stille op?
Helen Bahnson Trommer stillede op og blev valgt med applaus

6.  Valg af suppleanter: Nina Moestrup og Jacob Haagerup Hansen genopstiller
Begge blev genvalgt med applaus


7. Valg af kasserer
Helen (Mettes niece) blev valgt med applaus
– GF accepterede familieforholdet

8.  Valg af revisor: Merete Christensen genopstiller
Genvalgt med applaus

9.  Udnævnelse af Michael Melchior som æresmedlem af New Outlook

Her udspandt sig en meget bevægende, smuk og opløftende oplevelse:
Michael var med os på zoom og situationen, fotos og video kan ses på vores hjemmeside:

www.newoutlook.dk

Videregivelse af Freds-stafetten …
 Fredsstafetten er: Pia Schutzmanns billede af Hans Goldstein
– som vi plejer at afsløre på den årlige generalforsamling:

Stafetten overleveres fra Goldschmidts Musikakademi til ……
– årets modtager er fundet og beæret, men er ikke i landet d. 7/5
– derfor er dette udsat til d. 11/6 kl. 14.15 ved den jødiske Kulturfestival
Vi har fået lidt mere tid på biblioteket: 13.30-15.30
 så vi flytter overdragelsen til kl. 15.15

1. år havde Anders Jerichow fredsstafetten og udkom med bogen: Brobyggerne
2. år: Camilla Blachmann: Flygtningebørns oplevelser i billeder
3. år Peter Kibsgaard og Nødhjælpsorkestret: Musik og tekster for flygtninge
4. år Goldschmidts Musikakademi, som spillede en dejlig lille koncert for os.
5. år: ???

Håber I alle er raske og ved godt mod
– og klar til lysere, blomstrende, glade og rolige tider!

På bestyrelsens vegne
Kontaktperson: Mette Geldmann: m.geldmann@gmail.com

Læs Også