Referat og billeder fra årets generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling/årsmøde
Søndag d. 22. maj 2022 kl. 14.00-17.00
Hos Rie og Anders Jerichow, Vejlemosevej 49, 2840 Holte


Dagsorden: – og referat

Velkommen  ved Anders Jerichow og Mette Geldmann
Kaffe og kage kl. 14

Generalforsamling kl. ca. 14.30 – 16

1.  Valg af dirigent: Anne Osbak og referent: Anni Kronik

2.  ”Formandens” beretning v/Mette Geldmann / tilføjes i slutningen …

3.  Fremlæggelse af årsregnskab for 2021 v/ revisor Merete Christensen
 Det blev Jerry Osbak, som fremlagde regnskabet (havde også ordnet det)
 – der er et pænt overskud på 16.761kr, som fortrinsvis skyldes en ny og billigere,
 trykketeknik.

Godkendelse af budget for 2022, som fremlægges på generalforsamlingen
– herunder beslutning om medlemskontingent: som det foregående år.

4.  Indkomne forslag:
Forslag sendes til Mette: m.geldmann@gmail.com senest d. 15/5 2022
 – ingen.
Et begyndende forslag fra Robert Refby blev dog fremsat i januar 2022
– men det blev ikke fulgt op af Robert.

5.  Valg af bestyrelse: Anne Osbak, Merete Christensen, Simon Karlin og Mette Geldmann genopstiller
– Andre, der ønsker at stille op?
Steen Hartmann og Sarah Nier ønsker at stille op. Valgt med applaus!!!

6.  Valg af suppleanter: Nina Moestrup genopstiller
– Andre der ønsker at stille op?
Jacob Haagerup Hansen ønsker at stille op. Valgt med applaus.

7. Valg af kasserer: Sarah Miller stiller op. Valgt med applaus.

8.  Valg af revisor: Merete Christensen genopstiller

9.   Evt.
Vi mangler en ny aktør til at udsende til alle på vores mailingliste…;
– har vi mon en interesseret blandt os??
Ingen meldte sig.
Mette og Heine forsøger at hjælpes ad med dette, indtil videre …

Vi takkede: Sara Nir, Henni Gelfer, Jerry Osbak og Anatolio for deres fine arbejde for New Outlook i de forskellige roller: bestyrelse, kasserer og mailinglisten!!!

kl. ca. 16

Videregivelse af Freds-stafetten til ???:
 Fredsstafetten er: Pia Schutzmanns billede af Hans Goldstein
Stafetten overleveres fra Peter Kibsgaard, Nødhjælporkestret til ……

1. år havde Anders Jerichow stafetten og udkom med bogen: Brobyggerne
2. år: Camilla Blachmann: Flygtningebørns oplevelser i billeder
3. år Peter Kibsgaard og Nødhjælpsorkestret: Musik og tekster for flygtninge
4. år ??? – afsløres kl. 16 …
Valget gik i år til: Goldschmidts Musikakademi, som vi alle nyder godt af
– og som også her spillede en dejlig lille koncert for os. TAK!!

Steffen Jensen, journalist på TV2 blev udnænt til nyt æresmedlem og dermed takket for sit gode arbejde, især i Israel gennem mange år.

Til inspiration og opfordring til at deltage i
New Outlooksarrangementer i juni til december 2022

– sæt gerne kryds i kalenderen
– yderlige oplysninger udsendes løbende …

Søndag d. 12. Juni kl. 13 på Jødisk Kulturfestival
Georg Metz: Fanger tidsånden …
 ”Rabbien fra Altona: Historien om en dansk familie der drog den lange vej fra ingensteder til København. I tidens løb”.
Sted: Det jødiske Hus i KrystalgadeMandag d. 19. september 2022 kl. 19-21.30 i Ubuntuhuset, Købmagergade 43, K.
Garbi Schmidt
fortæller levende og engageret om sin bog: ”Den første Ghetto”
– og Garbi håber også, at deltagerne vil fortælle om egne familiers oplevelser …


Søndag d. 9. oktober 2022 ca. kl. 10-16 i Ubuntuhuset
Netværksmøde: FRED med fredelige midler …
Fredsarbejde i diasporaen
Hvordan kan danske organisationer fremme fredelig sameksistens i Israel/Palæstina?
– med inddragelse af erfaringer også fra andre lande …
– vi er i gang med at planlægge dagen og I hører nærmere via vores hjemmeside, mailingliste, diverse Nyhedsbreve, Facebook m.m.


Onsdag d. 9. november kl. 16.30 -18 på Kultorvet: Aldrig mere en Krystalnat!
Både for at mindes ofrene og for at minde offentligheden om, hvad der skete dengang – og at det kan ske igen, hvis vi ikke er bevidste om, hvad der drev denne udvikling frem – markerer Krystalnatinitiativet med en fakkelmanifestation den 9. november, årsdagen for Krystalnatten i 1938.
Det har vi gjort i de seneste 29 år med fakler, taler og musik. 

Vi har valgt, at temaet i år er ’Flygtningebørn’
– vi er i gang med planlægningen; har allerede Kultorvet og musikken reserveret …
Musik:Radiant Arcadia og Goldschmidts Akademis børnekor
– og mødes til første planlægningsmøde d. 16. maj 2022

Chanukah i december 2022, doto følger …
Som sædvanligt medbringer vi alle lidt lækkert til vores fælles bord:
Fx. ladges (forskellige traditioner), frugt, chokolade eller småkager
– og sammen tænder vi lys, synger sange, danser og fortæller røverhistorier …
– Cantor Dorothy deltager igen i år…

Håber I alle er raske og ved godt mod
– og klar til lysere tider og masser af kram!!!
På bestyrelsens vegne
Kontaktperson: Mette Geldmann: m.geldmann@gmail.comMedlemskontingentet af New Outlook + UDSYN: 300 kr.

For abonnement på UDSYN alene:150 kr.
Halv pris for unge under 25 år.

Konto: Danske Bank reg.nr. 4467 konto 5015944 tekst: 2022 + dit navn
– gennem netbanken: giroindbetaling til +01< (blankt felt)  +5015944
– eller gennem MobilePay: 63696

Læs Også