Årsberetning GF 2023  v/ Mette Geldmann , talskvinde og kontaktperson

Generalforsamlingen foregår i haven hos Rie og Anders Jerichow: Vejlemosevej 49, 2840 Holte – eller i Ubuntuhuset, Købmagergade 43, Kbh. K. (Vejret på dagen? – vi melder ud …)

Årsberetning GF 2023  v/ Mette Geldmann , talskvinde og kontaktperson

Det er nu mere end 10 år siden, vi mistede vores kære ansvarlige og altid imødekommende John Saietz, som gjorde så meget og havde et så bankende hjerte for New Outlook og Udsyn gennem mange år. Den dag, John døde, fik bestyrelsen fx tre mails fra John, ansvarlig til det sidste …
Æret være mindet om John!! Jeg tog herefter over fra John på bestyrelsens opfordring.

Og vi vil her også mindes æresmedlemmerne Herbert Pundik, Hans Goldstein og Bent Melchior
– som vi mistede alt for tidligt, også æret mindet om dem!!!

Bestyrelsen har i 2022-2023 bestået af:Anne Osbak, Merete Christensen, Sarah Miller, Simon Karlin, Steen Hartmann og Mette Geldmann,
Suppleanter: Nina Moestrup og Jacob Haagerup Hansen
– kasserer Sarah Miller og revisor Merete Christensen
– webmaster: Steen Hartmann og facebook- redaktør: Simon Karlin
Anne, Merete, Simon, Nina, Jacob, Steen og jeg stiller gerne op igen.

TAK til jer alle for jeres store indsats og ikke mindst for det hyggelige og gode samarbejde!

Dertil  også en særlig TAK til Sara Nir og Simon Karlin for samarbejdet med Litteratursalon Esther!!

Og til jer to kære væsner Rie og Anders Jerichow, der igen i år har tilbudt at lægge hus og have til og dermed giver GF med udnævnelsen af vores nye æresmedlem: Rabbiner og fredsarbejder Michael Melchior en særlig høj og glansfuld karakter.

Vi får en del henvendelser om ønsket samarbejde, som glæder os meget, fx:
a) Benzion Sanders: Breaking the Silence kom til København i slutningen af februar 2022. Rabbiner Michael Melchior  I Israel havde anbefalet os som kontaktled til Breaking the Silence  og J-Street – det oplevede vi som en stor ære!!

Vi havde I december 2018 haft et flot arrangement I Bryggens Kulturhus sammen med PEN, Humanity in Action og Folkekirkens Nødhjælp – derfor henvendte vi os til Anders Jerichow og Ane Sommer Knudsen, chefrådgiver i Folkekirkens Nødhjælp – og Ane tilbød at oprette nedenstående arrangement på KUA, med et flot fremmøde!

”Mød to af Israels mest anerkendte menneskerettighedsstemmer

Bygning 23, lokale 23.0.50 på Københavns Universitet, Karen Blixens Plads 8

Torsdag den 24. februar taler Ori Givati og Sarit Michaeli på Københavns Universitet i samtale med Lars Trier Mogensen.” 
Vi deltog og hørte to meget tanke- og tårevækkende fortællinger fra Vestbredden om de meget voldelige relationer mellem meget rabiate bosættere og den palæstinensiske befolkning der …
– se også gerne artikler i Udsyn nr. 2/2022 af Merete Christensen og af Jacob Holdt på Ubuntuhusets hjemmeside
– samt i en artikel i Udsyn 1/2022  af Hans Henrik Fafner om netop dette emne. (juni 2022)

b) Fællesinitiativet og SOS Racisme/Steen Hartmann og Henriette Menzel m.fl. gode samarbejdspartnere fra Krystalnatinitiativet arrangerede d.19.3. 2022 kl. 13-15 på Den røde Plads, på Nørrebro: FN’s Internationale dag mod Racisme.
– Arrangementet blev beskrevet yderligere diverse steder og vi blev nævnt som støtter.

c) Mette Geldmann fik en invitation og deltog i et arrangement i Moltkes Palæ d. 29.3.2022 kl. 16-17.30: Fejring af 1 året for anerkendende samarbejde mellem Marokko og Israel
– Anders Jerichow har beskrevet samarbejdet, som bl.a. har resulteret i en kirke, en moske og en synagoge i samme hus …

d) Måske et begyndende samarbejde med MuJu og Mino-ung …
– efter gruppernes vellykkede, oplysende og bevægende møde hos os d. 7/2 2022 i Ubuntuhuset

e) Et super fint samarbejde med Litteratursalon Esther, om bl.a. en meget vellykket Pesach
– så spændende en gruppe og meget værd at følge!
f) Vores fine samarbejde med Jacob Holdt i Ubuntuhuset, som vi har meget glæde af!!

New Outlook har fokus på syv områder, med vores mål for øje
1.Vores månedlige arrangementer
2. Bladet Udsyn
3. Krystalnatinitiativet: www.krystalnatten.dk
4. Hjemmesiden: www.newoutlook.dk
5. Facebook: new outlook + vores logo 
6. Udsendelser af mail til vores mailingliste, Jødisk Orientering og DJS’s Nyhedsbreve
7. Udtalelser, arrangementer og artikler om forhold mellem israelere og palæstinensere i Israel og i de besatte områder.


Ad 1) Arrangementer i februar – juni 2023

Torsdag d. 28. februar 2023 havde vi et skønt arrangement om Jødisk Humor– med Georg Metz og en helt fuld sal med berørte, glade og deltagende mennesker…
Endnu en gang TAK Georg og tak til alle jer veloplagte (og mange nye) fremmødte!!

Søndag d. 26. marts 2023 kl. 11-14 mødtes vi igen i UbuntuhusetFor at blive klogere på den politiske situation i Israel og Palæstina holdt vi et godt og velbesøgt netværksmøde. Seniorkorrespondent Anders Jerichow indledte med et fremragende oplæg og de deraf følgende spørgsmål og fortællinger fra de fremmødte satte lys på den nuværende politiske situation i Israel og Palæstina.Olle Katz fra Göteborg, det svenske JIPF: ’Judar för Israelisk-Palæstinensisk Fred’ deltog med et lidt længere indlæg i den efterfølgende oplysende runde 
– og han har tillige inviteret os til fortsat samarbejde, fx til bogmessen i Göteborg i slutningen af september 2023: ”Förhoppningsvis på Göteborgs Bokmässa sista helgen i september med ca 90 000 besökare. Vi finns på Globala Torget, en trappa upp. Vi brukar ha 2-3 evenemang. Ett av tre teman på mässan i år är Jødisk kultur”.

Desværre deltog ingen fra repræsentantskabet i Det jødiske Samfund, Dansk Zionist forbund, Peres Fredscenters venner eller fra den nu opløste gruppe EJJP (European Jews for Just Peace), alle var de særligt indbudte; dem savnede vi indlæg fra.

13. April 2023 kl. 18.30-22: Pesach i ”Huset” i Magstræde
Litteratursalon Esther stod for et muntert og festligt arrangement ledt af en ung dansk jøde Theo Suissa Heimann, som med sit personlige præg førte ossikkert ind til cederfadenes hemmelighedsfulde rum
– dette fulgt af sang og musik af Cantor Dorothy Goldberg og Ludmila Spektor.
New Outlook sørgede for cederfade og matze og Spisehuset for skøn 3 retters vegetarmad. Ina Miriam Rosenbaum skulle have indledt med en fortælling om pesach, men blev desværre syg: GOD BEDRING!!! – Ina har lovet at komme næste år.

7. Maj 2023 kl. 14 – ca.17: Generalforsamling hos Anders Jerichow el. i Ubuntuhuset (vejret) – samt udnævnelse af Rabbiner Michael Melchior som nyt æresmedlem
– se vedhæftede Indkaldelse og forslag til vedtægtsændringer …

11. Juni 2023 kl. 13.30-14.30: Biblioteket, Jødisk Kulturfestival:
Knud Lindholm Lau: ”Ord kan virke som bitte små doser arsenik – Klemperer havde ret”
”Som jøde var det Klemperer forbudt at ytre sig.
Som litterat analyserede han signaler i sproget – Hitlers taler og dagligdags sprog og påklædning
– og vor tids sociologi og psykologi giver ham ret: det voldelige sprog virker på såvel individ som samfund.

Foredraget viser, hvordan LTI sneg sig ind overalt. Ja, selv jøder og få modige mennesker af modstand indoptog mentaliteten. Der vil blive givet lejlighed til at ytre sig om LTI’s aktuelle betydning efter foredraget.
Knud Lindholm Lau udgiver i 2019 bogen: LTI – Lingua Terrii Imperii – lat. Det Tredje Riges sprog, skrevet af Victor Klemperer i 1947 som bidrag til afnazificering og fremragende oversat til da. af Henning Vangsgaard i 2010”

Vi vil her også uddele årets Fredspris for 5. gang – til …
– personen er fundet og har takket for æren, men alt dette afsløres først her …
– overdragelsen sker ved Goldschmidts Musikakademi, som fik prisen i 2022

Efteråret 2023: arrangementer er under planlægning …:
August og september, vi har ideer …
Oktober: 80 året for flugten til Sverige …  – noget i samarbejde med Anders Jerichow …
November: torsdag d. 9. : Krystalnatinitiativet, Fakkelmanifestation kl. 16.30-18.00 på Kultorvet,hvor vi mindedes uhyrlighederne i 1938 og belyser aktuelle trusler i Danmark …
Paroler: Aldrig mere en Krystalnat! – og evt. aktuelle temaer
December: Chanukah er i år d. 8.-15. december 2023,
– vi har endnu ikke valgt en dato for New Outlook’s lysfest, som holdes i Ubuntuhuset
– hvor vi tænder lys, synger, spiller musik og måske danser lystigt rundt i lokalerne …
– og hvor vi alle medbringer lidt godt til et fælles bord: ladges, kager, frugt og chokolade …

Tidligere års arrangementer kan ses på vores hjemmeside: newoutlook.dk

Ad 2) Bladet Udsyn: Vi har en velfungerende og iderig redaktion med fem meget stabile og dybt engagerede mennesker: Jacob Nørbjerg, Jonathan Schwartz, Merete Christensen, Lizzi Saietz og Mette Geldmann; dertil en perlerække af mere eller mindre faste skribenter!
1.000 TAK for samarbejdet TIL JER ALLE!!!
– Dette ikke mindst også til vores dygtige og energiske redaktør Jacob Nørbjerg!

Vi får flotte kommentarer til bladet: indholdet, layout og trykning …
– og vi kæmper økonomisk for at bevare bladet, så bliv gerne medlem, evt. blot abbonnement eller et lille støttebeløb …
Bladet udkommer 2 x årl.: juni og december i papirudgave og kan også fås elektronisk.
Hvis du foretrækker dette, så giv endelig Mette Geldmann besked: m.geldmann@gmail.com

Ad 3)
Krystalnat-fakkelmanifestation, afholdes hvert år d. 9. november på Kultorvet

Også her er vi blevet en meget solid gruppe på ca. 6 personer, NGO’er, organisationer og fagforeninger, som støtter op om og arrangerer; flere er altid velkomne til at deltage …
I år fik vi også igen økonomisk støtte fra mange grupper, og fra enkeltpersoner.
– se gerne mere om initiativet, arrangementet og vores støtter på vores hjemmeside: krystalnatten.dk

Igen blev vi i 2022 desværre generet af fire/4! højlydte ’Rasmus Paludan-agtige mennesker’, som efter vores arrangement, g efter at vi var gået endda afbrændte en koran; videooptagelse af dette.
Ca. 300 mennesker var mødt op og stemningen var stærk, smuk og livsbekræftende!

Politiet, vagter fra Det jødiske Samfund og fagforeninger samt unge fredsaktivister, som stod sammen som en mur og viste dem ryggen tog sig af os og Özlem forsøgte sig også med dialog.
– og bortset fra høje lyde blev vi ikke generet.

Ad 4) New Outlooks hjemmeside
– er udviklet og administreres af webmaster Steen Hartmann: steen@paabjerget18.dk
Her kan man på vores flotte hjemmeside løbende orientere sig om vores arrangementer, vores historie og holdninger, aktuelle udtalelser og man kan orientere sig om aktuelle politiske forhold … – og løbende samt tilbageskuende læse lidt med i Udsyn …

Ad 5) New Outlooks Facebookside administreres af:
Simon Karlin: simonkarlin@hotmail.com: fortrinsvis om vore arrangementer og aktuelt stof.
– tak for meget flotte og informative opslag Simon!!

Ad 6) Vores mailingliste, hvorigennem vi løbende når vores venner …
– administreres af Mette Geldmann: m.geldmann@gmail.com
– send gerne en mail til Mette, hvis du ønsker at stå på listen …

Ad 7) Efter netværksmødet d. 26/3 2023 producerede bestyrelsen i samarbejde med Anders Jerichow nedenstående  udtalelse, som I meget gerne må dele i jeres netværk og andre egnede steder, I kunne have adgang til …:

New Outlook, den dansk-jødiske fredsbevægelse, blev stiftet i 1978 ud fra en dyb bekymring for bevarelsen af staten Israels eksistens og jødedommens humanistisk-etiske værdier.


Vi ser os nødsaget til nu at udtrykke dyb bekymring, denne gang for bevarelsen af staten Israels demokratiske værdier og for det stadige fravær af en retfærdig løsning for palæstinensere.


Vi solidariserer med de israelere, der lige nu går på gaden for at demonstrere mod udemokratiske retsreformer, ligesom vi støtter de ugentlige demonstrationer foran Den israelske Ambassade i Danmark, som sidste uge også sluttede sig til strejken i Israel.

Vi frygter følgerne af regeringens foreslåede indskrænkning af den israelske højesterets beføjelser.

Ligeledes er vi dybt bekymrede over de israelske bosætteres vedvarende og voksende okkupation af palæstinensiske landområder, som f.eks. i Sheikh Jarrah, der fører til stadig hyppigere voldelige sammenstød. Bosættelserne er siden 1979 blevet fordømt adskillige gange af FN.
New Outlook fordømmer også bosættelserne og ser dem som den største forhindring for varig fred i området.

Vi vil samtidig – ligesom medlemmer af det israelske militær – udtrykke bekymring for de voldsomme sammenstød mellem palæstinensere og israelske bosættere, der har kostet så forfærdeligt mange menneskeliv.
De tiltagende sammenstød har frygteligst konsekvenser, og det umuligt ikke at anerkende, at den unødvendige og ulovlige besættelse koster palæstinenserne uforholdsmæssigt mange liv
– og at besættelsen kun svækker sikkerheden i Israel og håbet om en fredelig løsning med oprettelsen af en palæstinensisk stat ved siden af Israel.

New Outlook opfordrer til fornyet dialog og tillidsskabende forhandlinger omkring fredelige løsninger mellem israelere og palæstinensere og mellem israelere indbyrdes.


Bestyrelsen for New Outlook

31/03- 2023

Med håb om en god generalforsamling!

– og med  Danny Reimond’s smukke ord om os i baggrunden …:
”I er et kraftcenter for fred, såvel indadtil i menigheden som udadtil”
– en opmuntrende og energigivende kommentar, som vi holder meget af …
– og håber han stadig mener …

Læs Også