Arrangementer forår 2024

New Outlook er en dansk-jødisk fredsbevægelse, der ud fra en dyb bekymring for bevarelsen af staten Israels eksistens og jødedommens humanistisk-etiske værdier går ind for: nationalselvbestemmelse for jøder og palæstinensere, to stater i fredelig sameksistens, overholdelse af internationale menneskerettighedskonventioner, at Israel lever op til landets uafhængighedserklæring og at konflikter søges løst gennem dialog, forhandling og ikkevoldelige metoder. New Outlook har eksisteret fra 1978.

Vi er lige nu vidner til så meget lidelse for både israelere og palæstinensere; helt uden for vores sædvanlige humanistiske orientering og fatteevne og intet kan retfærdiggøre brud på basale civile menneskerettigheder fra begge de to parters side
– vi afventer nu også Haag’s udtalelse i den kommende tid …

Vi er vidne til en humanitær katastrofe i Gaza og vi må ikke opgive vores beslutsomhed om hjælp til alle de nødlidende palæstinensere og gidslerne.
Vores håb er, at vi alle bestræber os på at arbejde for en varig og fredelig fremtid for både det israelske og det palæstinensiske folk; hvor vanskeligt det end synes lige nu.

Som vi ser det, er der intet alternativ, der vil give håb om sikkerhed for fremtidige generationer.
Og vi synes, at ”Danmark skal kæmpe for varig våbenhvile mellem de palæstinensiske militante grupper og Israel og for løsladelse af alle gidsler!”

Vi har derfor valgt at indlede året 2024 med tre oplæg til belysning og debat om den aktuelle situation:

Torsdag d. 11. januar 2024 kl. 17-19 i Ubuntuhuset, Købmagergade 43, Kbh. K.
– havde vi en stærk inspirerende aften med Seniorkorrespodent Anders Jerichow og et fint fremmøde med interesserede og aktivt deltagende med forskellige holdninger til den aktuelle krisesituation mellem Hamas/Palæstina og Israel, hvilket gav en god debat på grundlag af Anders meget vidende og pædagogiske udredning af faktuelle forhold. TAK!

Søndag d. 4. februar 2024 kl. 14-16/16.30 i Ubuntuhuset, Købmagergade 43, Kbh. K.
Religionshistoriker og Professor på KU ved institut for Tværkulturelle og Regionale studier Jakob Skovgaard-Petersen vil belyse ”Muslimske diskussioner om jødedommen og jøder” og efterfølgende vil der være god tid til afklarende spørgsmål og debat.

Mandag d. 4. marts Marts 2024 kl. 17-19 i Ubuntuhuset, Købmagergade 43, Kbh. K.
Fredsforsker, lektor og leder af Center for Freds- og Konfliktstudier, Lunds Universitet og mægler ved Center for Konfliktløsning Isabel Bramsen :
Hvad er fred? – Og hvordan forhandler man fredsaftaler?
Til dette oplæg vil Isabel give et forskningsblik på, hvad fred er for en størrelse. Derudover vil hun fortælle om sin forskning i fredsforhandlinger, herunder vigtigheden af tid, rum, aktører og køn.
Undervejs vil der være eksempler fra verdens aktuelle krige og konflikter, herunder Israel Palæstina og efterfølgende vil der være god tid til afklarende spørgsmål og debat.

I april måned håber vi på at holde Pesach sammen med Salaam-Shalom d. 23/4 …

I maj: generalforsamling med uddeling af Fredsstafetten (fra 2019), som nu er hos Jacob Holdt

I juni måned nok et arrangement på Jødisk Kulturfestival.

På bestyrelsens vegne: Kontaktperson: Mette Geldmann (m.geldmann@gmail.com) 

Læs Også