Årsmøde 2021

New Outlook er en dansk-jødisk fredsbevægelse,der ud fra en dyb bekymring for bevarelsen af staten Israels eksistens og jødedommens humanistisk-etiske værdier går ind for: national selvbestemmelse for jøder og palæstinensere, to stater i fredelig sameksistens, overholdelse af internationale menneskerettighedskonventioner, at Israel lever op til landets uafhængighedserklæring og at konflikter søges løst gennem dialog, forhandling og ikke-voldelige metoder.


New Outlook: Beretning v/ Mette Geldmann (8. gang for mig)

Bestyrelsen har bestået af:
Anatolio Kronik, Anne Osbak, Merete Christensen, Simon Karlin og Mette Geldmann
Suppleanter: Henni Gelfer, Nina Moestrup og Sara Nir
TAK for jeres store indsats og for samarbejdet!
En særlig tak til dig Anatolio for mange års trofast og ansvarligt arbejde for NO!!Anatolio trækker sig nu fra bestyrelsesarbejdet, men fortsætter som webmaster og med daglig udsendelse af oplysende mails på Facebook m.m.
Bestyrelsen har holdt en del møder i løbet af året Et par timer inden vores månedlige arrangementer; og dertil mails …

Vi taler løbende om forholdene i og omkring danske – Israelske – og palæstinensiske forhold, om aktuelle politiske og kulturelle temaer, om vore arrangementer i NO og i DJS.

Mange NGO’er rundt omkring i verden arbejder for det samme som NO, og vi har glæde af kontakt til dem, som stadig håber på fred, en to-statsløsning og de ikke-voldelige strategier som målet og vejen til målet.
Vi er dybt berørte af og meget kritiske overfor den førte politik i Israel: valgene, bosættelserne/besættelserne af Vestbredden og Øst-Jerusalem, samarbejdet med Trump, hvor meget lidt peger i den retning, som New Outlook står for.
Vi er dog også klare over og diskuterer altid ud fra dette perspektiv: at såvel den førte politik som de løbende aggressioner fra begge sider skal ses i lyset af de strukturelle sammenhænge israelerne og palæstinenserne lever i: meget voldelige nabolande med langvarige borgerkrige og voldelig adfærd overfor såvel jøder som andre mindretal i de enkelte lande. At Israel kæmper for eksistens som demokratisk stat med nabolande, som i højere grad er styret af diktatur og religiøse magtfulde ledere. Vi håber dog stadig på demokratisk og ikke-voldelige tiltag fra Israels nabolande og en fredelig samekststens.


Vi har i New Outlook i særlig grad fokus på tre områder for at nå vores overordnede mål:

 1. Vores månedlige arrangementer i 2019 med ca. 20-70 deltagere, som vi afholder i Ubuntuhuset, hvortil Jacob Holdt har indbudt os, og hvor vi nyder godt af og bidrager til det frodige brobygger-miljø i huset. Januar:Claus Christoffersen: Mennesket eksisterer kun i flertal om Hannah Arendt Februar: Stig Dalagers dokumentarfilm MØRKE OG FORSONING, Vestbredden og Israel. Marts: Generalforsamling/årsmøde, som indledtes af journalist Georg Metz April: Pesach og om dansk flygtningepolitik ved flygtningeadvokat Niels- Erik Hansen Maj: Søndag d. 5. maj: Hans Goldsteins 100 års fødselsdag Torsdag d. 9. Maj: Jan Schwartz fortalte levende om sin nyeste bog … Fredag d. 17. maj:’Fredsløb: ”Tid til Fred – Aktiv mod Krig” (blev udsat til efteråret) Torsdag d. 23. maj: George Blecher, “Alene i Danmark. Tanker om hus og hjem” – Juni: Jødisk Kulturfestival: Stig Dalager:Rejse uden ende. August: Vores vismand, rabbiner emeritus Bent Melchior havde ordet … September: Heldags-seminar med debat tre oplæg:
  • Anders Jerichow: Boycot Israel???
  • Jakob Erle: Egyptens syn på Palæstina og Israel
  • Anders Jerichow: Valget i Israel, september 2019
   Oktober: Morten Kjærum, ”Menneskerettigheder under pres”
   November: ”Krystalnatinitiativet” Aldrig mere en Krystalnat! – med fokus på flygtninge ..
   December:fejrede vi vores altid hyggelige håb- og lysfest: Chanukah
   Se yderligere uddybet i oversigten nedenfor over vores arrangementer i 2019
 2. Udsyn, hvor vi har en meget velfungerende redaktion med 7 meget stabile engagerede mennesker. Vi får flotte kommentarer på bladet, som udkommer 2 x årl: juni og december.
  Vi kæmper dog en meget hård økonomisk kamp for at bevare bladet i papirudgave: dette koster ca. 50.000kr årligt og vi er helt afhængig af donationer som vi fik i 2018, men ikke i 2019.
 3. Krystalnat-fakkel-arrangementet, som hvert år afholdes d. 9. november:www.krystalnatten.dk
  Også her er vi i 2019 igen blevet en meget solid og stor gruppe på ca. 8-10 personer fra fagforeningerne og diverse NGO’er, som støtter op om og arrangerer aftenen.
  I år fik vi god økonomisk støtte fra flere enkeltpersoner og grupper.
  2018: For første, men ikke sidste gang, foregik arrangementet på Kultorvet, med mellem 500 og 1.000 deltagere, skøn musik, fine taler og en meget stærk og smuk stemning.
  Grunden til, at vi holdt vores arrangement på Kultorvet (og ikke på Nytorv/Gl.Torv som vi har gjort det gennem 25 år), skyldtes, at en anden gruppe: ”For Frihed”, tidligere kaldt: ”Pegida”: stærkt højreorienteret og hadefuld overfor muslimer, allerede i 2017 havde booked Gl. Torv i vores navn: ”Aldrig mere en Krystalnat”, for 2018, 2019 og 2020. Til dette arrangement mødte kun ca. 10 mennesker op, de havde et stort israelsk flag med og spillede: ”We’ll meet again” på en ghettoblaster … Omringet af meget politi. (Jacob Holdt’s observation).
  2019: Oplevede vi, at Rasmus Paludan, Stram (ud af) Kurs dagen før havde anmeldt en ”Moddemonstration gående fra Israels Plads til Kultorvet kl. 16 …”
  Politiet fortalte os om dette, mens vi stillede scenen op, og de ’indhegnede’ senere de meget få (vist 7), der dukkede op på hjørnet af Kultorvet ved 7/11.
  De prøvede at chikanere vores arrangement med meget høj musik, bla. Wagner og Svanesøen.
  Vi sendte en klage til Politiet om det upassende i arrangementet og fik et klart medhold.

Afholdte arrangementer i 2019

Torsdag d. 10. januarkl. 19-21.30, Ubuntuhuset, Købmagergade 43, Kbh. K.
Claus Christoffersen: Mennesket eksisterer kun i flertal
– Hannah Arendt om mennesket, pluralisme og samfund
”At tænke uden gelænder”. Denne smukke og tankevækkende formulering af den tysk-jødisk-amerikanske filosof Hannah Arendt(1906-1975) viser, hvorfor hun er en af de største moderne tænkere. I et århundrede hvor tænkningen var låst fast i ideologiernes spændetrøje, tænkte Arendt selvstændigt og på tværs. Derfor har hun bevaret sin aktualitet. På baggrund af hendes egne erfaringer som jøde i Tyskland er det Arendt, der formulerer tanken om pluralismens nødvendighed – om at forskellige mennesker skal kunne leve sammen i et fælles samfund. Eller som hun selv formulerer det: Mennesket findes kun i flertal: som mennesker. Hun er på alle måder en usædvanlig tænker, der kan gøre os klogere på vores egen tid.


Mandag d. 11. februar kl. 19-22, Ubuntuhuset
Film-og diskussionsaften over Stig Dalagers dokumentarfilm MØRKE OG FORSONING fra Vestbredden og Israel. Stig Dalager lagde med sin film og et oplæg op til at diskutere den israelsk-palæstinensiske konflikt i lyset af et forsoningsperspektiv. Og det blev et meget stærkt, engageret og livligt dialogmøde.
Søndag d. 17. marts kl. 14-17, Ubuntuhuset


Vores årlige generalforsamling/årsmøde, som indledes af journalist Georg Metz:
Nationalstaten, dens “opfindelse” og betydning på godt og mindre godt.

 • speciel udsendt invitation til generalforsamlingen …
  Torsdag d. 25. april, kl. 17- 22.30: Pesach, vores alternative pesach, Mariendalshallen, med fortællinger om dansk flygtningepolitik:
  Flygtningeadvokat Niels- Erik Hansen talte løst og fast i relation til Danmarks Flygtningepolitik; herunder om nogle af de seneste stramninger, samt lidt om flygtningesager der behandles af Den International Domstol. Niels- Erik og fruen deltog også til middagen

  Søndag d. 5. maj 2019 kl. 15-18, Ubuntuhuset: Hans Goldsteins 100 års fødselsdag fejrede vi med en lagkage-fest, kaffe og cacao. Dertil Per Katz film om Hans og Mettes interviews af Hans et par dage før hans død.
  Hans Goldstein, døde 99 år gammel d. 25. september 2018, og vi holder en mindedag på hans 100 års fødselsdag d. 5/5 2019 – I er selvfølgelig alle hermed inviteret.
  Hans sagde bl.a.: ”Vi skal tale om forsoning. Det har i alle år været et af mine principper. Vi må finde ud af at leve sammen jøder, arabere og Palæstina, om det lykkes …

  At situationen i og omkring Israel i dag ikke er bedre end dengang i 1978, snarere værre, er næppe vores skyld. Indenfor rammerne af de kræfter, vi er i besiddelse af, synes jeg, at vi kan roligt sige, at vi har en god samvittighed, vi har forsøgt at få det til at glide i den rigtige retning”
  Og hans overlod os/mig også alle sine ”papirer”: Hans: ”Hvis du mener, at der er noget materiale, nogle tekster, som jeg har sagt eller skrevet, som du kan bruge, så giver jeg dig fuld ret til at bruge dem på din facon til alt muligt” (ligeledes på en video)
  (Mette Geldmann’s interview af Hans et par dage, før han døde: video.)
  Se desuden nekrolog: ’Ein Mensch’ af Mette Geldmann i Udsyn nr 2/218
  På denne dag indstiftede vi en ny tradition med ’New Outlook’s freds-stafet’: en person, som har gjort en særlig indsats på linje med New Outlooks grundlag kan modtage stafetten: Pia Schutzmann’s billede af Hans – og ventes herefter det kommende år at udrette noget særligt i denne ånd: Anders Jerichow modtog som den første stafetten og skrev herefter bogen: Brobyggere, en fortælling om Özlem og Bents nære samarbejde.
  Stafetten gives videre på generalforsamlingen i 2020 til ??? og herefter skifter den ejer hvert år på de kommende generalforsamlinger …

  Torsdag d. 9. Maj kl. 19-21.30: Ubuntuhuset: Jan Schwartz fortalte levende om sin nyeste bog …

  I 2019 har vi indledt et samarbejde med ”Tid til Fred – Aktiv mod Krig”, som havde inviteret os til at deltage i et ’Fredsløb d. 17./5 2019’, blev dog udsat til om efteråret..
  Sammen stod vi på en post på Israels Plads under parolen: ”Sandheden er krigens første offer – viden og oplysning er vores våben”. Meget få dukkede dog, men vi fik talt godt sammen.
  Se gerne løbets hjemmeside: fredsloeb@tillidtilfred.nu

  Torsdag d. 23. maj kl. 19 – 21.30: Ubuntuhuset
  Den i New York bosiddende George Blecher, forfatter, publicist og professor emeritus i litteratur ved New York University og løbende bidragsyder til Information, New York Times og internationale aviser om aktuelle politiske og kulturelle spørgsmål.
  Hans bog – “Alene i Danmark. Tanker om hus og hjem” – handler med udgangspunkt i hans danske sommerhus i Præstø – om længslen efter et hjem. Om det moderne menneskes rodløshed og evne il omplantning. Om at lede efter tryghed i den store verden, i familiehistoriens Hviderusland og New York. Om ensomhed. Og om at finde det, man søger i en rosenhave ved et lille bindingsværkshus i Danmark.
  Se evt. Georg Metz anmeldelse af den i “Information”.

  1. Juni kl. 16-18: Jødisk Kulturfestival i Det jødiske Hus: Stig Dalager
  Med udgangspunkt i sin roman REJSE UDEN ENDE fortæller Stig om den unge svenske diplomat Raoul Wallenbergs enestående indsats i Budapest1944 for at redde 10-tusinder af jødiske liv fra tilintetgørelse i nazisternes gaskamre og ghettoer og om hans personlighed og efterfølgende skæbne i Sovjetunionen.
  Den inspiration, der udgår fra hans indsats og bevidst farveblinde humanisme, er særdeles aktuel også i nutiden.

  Torsdag d. 29. august kl. 19-21.30:
  Vores vismand, rabbiner emeritus Bent Melchior havde ordet …
  D. 29. september: Heldags-seminar ca. 10-17
  New Outlook: Heldags-seminar i Ubuntuhuset, Købmagergade 43
  kl.10: Velkommen – ved Mette Geldmann, om planen og praktiske forhold for dage
 • kaffe, te og vand ..
  kl. 10.30: Oplæg ved Anders Jerichow: Boycot Israel???
 • for eller imod, midt imellem, eller..?
 • og efterfølgende ”ordskifte”: åbenhed for at lytte til andres tanker, synspunkter, undren …
  kl. 13: Oplæg ved Jakob Erle: Egyptens syn på Palæstina og Israel
 • efterfølgende ”ordskifte”: åbenhed for at lytte til andres tanker, synspunkter, undren kl. 14.45: Oplæg ved Anders Jerichow: Valget i Israel, september 2019- Hvad betyder dette for israelerne, palæstinenserne, bosætterne, diasporaen ..
 • efterfølgende ”ordskifte”: åbenhed for at lytte til andres tanker, synspunkter, undren kl. 16.15: Holdninger/dilemmaer i forhold til dagens temaer …
 • evt. beslutninger i forhold til New Outlooks arbejde…
 • som ikke kræver en generalforsamling …
 • ideer til forårets (2020) arrangementer …
  Kl. 16..45 Afrunding af dagen – og fælles oprydning …
  Anders Jerichow, Seniorkorrespondent på dagbladet Politiken, formand for Humanity in Action Danmark og for Undervisningsministeriets Rådgivede Udvalg for undervisning i Holocaust og andre folkedrab
 • om boykot-spørgsmålet og valget.
  Jakob Erle, Konsulent, fhv. højskoleforstander (Borups Højskole) og højskolelærer (Krogerup) samt fhv. direktør på Dansk-Egyptisk Dialoginstitut (DEDI)
  Uddannet: mag.art. i kultursociologi
 • om Egyptens forhold til Gaza og til IsraelKære Herberg hører fra Jacob Holdt, at du skal holde oplæg
  Mandag d. 21. oktober kl. 19-21.30 i Ubuntuhuset, Købmagergade 43,1 Kbh. K.
 • inviterer New Outlook til et oplysende møde med ordskifte:
  ”Menneskerettigheder under pres”
  Morten Kjærum, director, Raul Wallenberg Institute for Human Rights fortalte om FN’s historie med fokus på Menneskerettighederne og om Israels særlige status med tilhørende særlige forventninger til landet …
  Morten har for nyligt været i Gaza og på Vestbredden og vil også fortælle om sine oplevelser der.
  Morten gav desuden enhistorisk udredning: I lyset af de ekstreme krænkelser der fandt sted i Nazi Tyskland er det væsentligt at erindre, hvorfor de moderne menneskerettigheder ser ud, som de gør:
 • at magt skal begrænses, at der er en ydre grænse for hvor langt, man kan lovgive eller på anden måde udfolde magt overfor mennesker
 • at de regler vi lever efter skal blive til i en åben og direkte diskussion, hvor alle har en chance for at give deres mening til kende
 • at uafhængige medier er vigtige i den demokratiske proces og i det demokratiske samfund
 • at det kun er vigtigt, at konflikter mellem staten og borgerne og mellem borgerne skal håndteres af uafhængige organer; lad os bare for nemhed skyld kalde dem for domstole
 • at det er vigtigt at externe organer/institutioner bidrager til at fastholde de grundlæggende principper for et demokratisk samfund
  Enhver, der kan sige ja til denne 5-punkts pakke abonnerer på de grundlæggende tanker bag det demokratiske samfund, som bygger på retsstaten og menneskerettigheder.
  November:
  Mød gerne op ved ”Krystalnatinitiativet” på Kultorvet d. 9. november kl. 16.30-18: Aldrig mere en Krystalnat!
 • hvor vi i år satte fokus på flygtninge ..
 • hørte taler af Hanna Skop, Khatawa Pavani (flygtningeoplevelser)
 • digtoplæsning af Henrik Nordbrandt og musik af Radiant Arcade med Channe Nussbaum Jeg blev af redaktionen på Jødisk Orientering opfordret til at skrive en Chabbathilsen i uge 41/2019
  • Mette Geldmann, New Outlook
   ”Vi er midt i det danske efteråret, mellem Jom Kippur og Sukkot
 • og jeg er blevet inviteret til at sende en chabbat-hilsen ..
  Jeg har valgt at fokusere på ”HÅBET” – og vil fortælle en historie om min egen familie.
  I 1938 blev jødernes situation i Tyskland stærkt forværret.
  Retorikken blev stadig mere brutal. Jøder blev sammenlignet med rotter. Diskriminerende særlove blev vedtaget. Der blev opmuntret til bestialsk brutalitet. Man adskilte jøder fra deres vante omgivelser, udelukkede dem fra uddannelser og arbejdspladser og deporterede dem til særlige lejre.
  17.000 polske jøder med fast bopæl i Tyskland skulle sendes tilbage til Polen, men Polen lukkede grænserne.
 • ca. 5.000 mennesker nåede frem til ingenmandsland mellem Polen og Tyskland ved byen Zbaszyn. Mine egne bedsteforældre Mosche og Malka og mine oldeforældre, David og Rachel Geldmann samt mine to fastre Hilde og Paula var blandt disse polske jøder, der blev fordrevet fra Tyskland til Zbaszyn d. 30. og 31. oktober 1938.

 • Min far, Josef Geldmann kom til Danmark som chalutz i 1934. I 1939 fik han sine søstre ud af Zbaszyn
 • , ved at de giftede sig med to danske mænd. Min farmor og farfar og mine oldeforældre kom ikke ud, og min far så aldrig sine forældre og bedsteforældre igen.
  De døde i Lotz ghetto og i Chelmo koncentrationslejr i 1942.
 • Æret være deres minde!
  Håbet.
  I 1943 måtte mine forældre flygte til Sverige og jeg blev selv undfanget i glædesrusen en måned efter deres hjemkomst til Danmark i sommeren 1945
 • og voksede op i en grundstemning af håb og søgen efter mening med tilværelsen.
  Håbet om den lykkelige tilværelse, modet og den stærke vilje til at leve, brændte som en ild i min familie og udviklede en stærk handlekraft.
 • Vi skulle jo også leve det liv, andre ikke havde fået mulighed for at leve.
 • Og samtidig, måske netop fordi min familie havde mødt så meget hjælp, nærvær og næstekærlighed under deres flugt, var deres værdighed og livsvilje styrket.

 • Hvad er ”HÅBET” da egentlig for en størrelse – hvad er det, HÅBET kan?

 • K.E. Løgstrup
 • skriver i ”Den etiske fordring”, om suveræne livsytringer: ”At et menneske aldrig har med et andet menneske at gøre, uden at det holder noget af dets liv i sine hænder”
  Vi har indflydelse og ansvar, hvad enten vi gør eller ikke-gør noget.
  Og i daglig tale betegner håb den tillidsfulde og dybt eksistentielle forventning.
 • Derfor giver håbet et overskud i forhold til nutiden. Håbet er en livsbærende kraft!
  Jeg vil afslutte med at citere Hans Goldstein ved krystalnatarrangementet 2018

 • ”Jeg tror ikke, at nogen af os, der har oplevet krystalnatten, nogensinde vil glemme den.
  Når vi samles i dag er det ikke alene for at mindes ofrene for nazisternes ugerninger.
 • Også her til lands hører nedsættende bemærkninger om indvandrere og flygtninge til daglig kost. Men lad os stå vagt om vores humanistiske værdier, om ytringsfrihed, medmenneskelighed og demokrati! ”

  Søndag d.29.December 2019 kl. 16 – ca. 19 fejrede vi vores altid hyggelige håb- og lysfest: Chanukah
  Sted: Ubuntuhuset, Købmagergade 43,1 (nær Rundetårn)
  Simon Karlin tændte det 8. lys og fortalte om, hvorfor vi fejrer chanukah,
  Channe Nussbaum og Bjarke Kolerus sang og spillede til de traditionelle sange og igen i år var der gang i dansen rundt i huset …
  Som sædvanligt medbragte alle lidt lækkert til vores fælles bord:
  Fx. ladges (forskellige fra de enkelte familiers traditioner), frugt, chokolade eller småkager – og sammen tændte vi lys, sang, dansede og fortalte røverhistorier …

  Medlemskontingentet 2020
  New Outlook + UDSYN: 300 kr.
  For abonnement på UDSYN alene:150 kr.
  Og halv pris for unge under 25 år: Både for medlemskab og Udsyn alene.

  Udsyn
  Næste nummer af Udsyn udkommer i juni måned
  Så husk endelig hurtigst muligt at betale dit kontingent for 2020
  Konto: Danske Bank reg.nr. 4467 konto 5015944 tekst: 2020 + dit navn eller gennem netbanken: giroindbetaling til +01< (blankt felt) +5015944 Eller gennem MobilePay: 63696
 • Vores kasserer er: Jerry Osbak.
  Alle er altid meget velkomne til alle vore arrangementer!!!

Årsmødeudtalelse

’ Israel og Palæstina har brug for udstrakte hænder, ikke jernnæven igen-igen ’

Vold kan aldrig løse konflikten mellem palæstinensere og israelere. Og det er dybt forstemmende, at lederne på begge sider ikke viser ansvar til at søge nødvendige politiske løsninger frem for de totalt uansvarlige overgreb, som finder sted i disse dage.

Højrenationalistiske israelske forsøg på at tvinge palæstinensere ud af Østjerusalem fremmer vold frem for at søge forsoning. Det samme gør Hamas’ raketter ind over Israel og de israelske gengældelses bombardementer af Gaza.
Og de samtidige, omsiggribende sammenstød mellem nogle israelske nationalister og nogle frustrerede palæstinensere er desuden et forstemmende vidnesbyrd om alt for mange års manglende politisk vilje fra begge sider til at søge dialog, forsoning og politisk kompromis.

Ansvaret for den ulykkelige situation i dag ligger i høj grad på Israels regeringsleder, Benjamin Netanyahu, som siden 1996 med korte mellemrum og siden 2009 uden forstyrrelse har siddet for bordenden og konsekvent har ignoreret racisme og højrenationalistisk opildning og ulovligheder.

Bosætteres selvtægt, overtagelse af palæstinensisk land og ejendom, afbrænding af oliventræer, ødelæggelse af marker, afbrænding af biler, moskeer og tilbagevendende overgreb på palæstinensere er blevet forbigået af Netanyahu i stilhed og værre end dèt: med hans regeringers velsignelse.

Det er sket ved opkøb af palæstinensiske huse i det arabiske Østjerusalem. Ved lovliggørelse af såkaldte ’udposter’ for bosættelser. Ved begrænsning af den israelske højesterets juridiske indflydelse og en lang række andre indgreb, der har styrket højrenationalistisk israelsk magt, svækket muligheden for forsoning mellem palæstinensere og israelere, udvidet den israelske kontrol over besatte områder og svækket mulighederne for den nødvendige politiske forsoning både i de besatte områder og indenfor Israel.

Det eneste, Benjamin Netanyahu har haft at sige efter de seneste frygtelige døgn, hvor det israelske samfund har krympet sig under hadefulde udgydelser og sammenstød mellem jødiske og arabiske indbyggere, er helt patetisk, at ‘vi tolererer ikke anarki og vil slå ned på lovbryderne med jernhånd’. Men Israel har brug for udstrakte hænder, ikke jernnæven igen-igen.

De seneste dages omsiggribende konfrontationer inden for Israel viser tværtimod, at der er desperat behov for forsoning og aktiv brobygning i hele det israelske samfund.

Og aldrig har det været tydeligere, at der ikke er nogen løsning på den ulykkelige konflikt mellem palæstinenserne og israelerne uden, at palæstinensere opnår politisk ligestilling i form af en selvstændig stat side om side med Israel – på Vestbredden og i Gaza – og ikke uden, at de to parter får mulighed for at etablere hver sin hovedstad i Jerusalem.

Udtalelse, vedtaget 16. maj 2021 på generalforsamlingen i New Outlook,

Læs Vores blog