Årsmøde 2020

Generalforsamling New Outlook 21.06.2020, referat

Valg af ordstyrer: Anne Osbak og referent: Simon Karlin og Anni Kronik.

 1. Formandens Beretning, Mette Geldmann, også vedhæftet i sin fulde længde
  Mette, et par overskrifter:
 • Bestyrelsen mødes et par timer før arrangementerne og afholder dér bestyrelsesmøder, dette fungerer upåklageligt. 
 • Udtalelse til den israelske ambassade, hvad skal vi sige, og hvem vil deltage i mødet med ham?
 • Anatolio udnævnes som æresmedlem i New Outlook og har valgt den israelske fredsgruppe Gush-Shalom som bidragsmodtager fra New Outlook.  
 • Der er planlagt fire arrangementer til efteråret, se beretningen og Udsyn, hvor dette er uddybet 
 • Udsyn er blevet trykt for væsentligt mindre, end det plejer at koste. I stedet for 10-13.000 er det nu 2.600kr.  Alle der har betalt, modtager Udsyn, så der bliver nu kun trykt 250  eksemplarer i stedet for 400/500. 
 • Krystalnat-arrangementet: 9/11 2020 – planlægningen kommer i gang i august, men vi ved allerede nu, at Bent Melchior og Aydin Soyi holder tale. 
 • Krystalnat-arrangement 2019: Stram Kurs tilstede – spillede ekstrem høj musik (Wagner og Svanesøen). Vi har klaget til politiet og fået medhold. 
  – Der dukkede kun 7 mennesker op til deres arrangement, men musikken forstyrrede og er jo svær at inddæmme. 
 1. Kassererens fremlægning af Årsregnskab – Af Jerry Osbak 
 • Vi kigger på et ikke revideret regnskab 
 • Jerry blev kasserer 1. maj 2019. Det vil sige, at han ikke var der de første 4 måneder af regnskabsåret 2019. 
  Regnskabet fremgår af udleverede dokumenter til generalforsamlingen, vedhæftet.
 • Efter spørgerunde bliver regnskabet enstemmigt vedtaget
 1. Godkendelse af budget for 2020 – Af Jerry Osbak 
 • Fremlægger at dette budget i virkeligheden er en barberet fremskrivning af 2019-versionen. 
 • Budgettet fremgår af udleverede dokumenter til generalforsamlingen. 

Indtægter 2020: 
Medlemskontingent: 27.000 kr. 
Ikke medlemmer men abonnenter på Udsyn 13.000 kr. .
Samlet: 40.000

Udgifter 
Produktion af udsyn: 24.000 
Arranger. 5.000 
Gaver: 2.000
Kontorhold, hjemmeside og Nyhedsbreve: 3.000kr 
Udgifter: 34.000 kr.

 • Efter spørgerunde bliver budgettet enstemmigt vedtaget. 

Mette Geldmann:
Vi søger løbende fonde. Merethe og Jakob gør en stor indsats.
Unge medlemmer betaler kun halvpris.

 1. Indkommet forslag fra Robert Refby – Af Mette Geldmann. 
 • Robert kunne desværre ikke deltage i generalforsamlingen, vi kunne nå ham over telefonen. 
 • Han fremlægger, at han ikke ønsker at vi i fremtiden inviterer Lars Aslan, efter han er kommet med racistiske kommentarer om nydanskere. 

Kommentarer: 
Anders Jerichow – Det handler ikke om, hvorvidt vi er enige med Lars Aslan eller ej, men i højere grad om hvorvidt vi vil være en organisation, der konsekvent udelukker talere. Vi må tage stilling fra gang til gang. Hvis man ikke inviterer folk, kan det være svært at modsige dem. 

Birgitte – foreslår at vi stemmer om det. Det bliver vedtaget. 

Jerry – Stor tilhænger af Robert, dog ikke lige i denne henseende. 
Hvis Lars A ikke kommer til arrangementerne, kan man ikke modsige ham.

Der stemmes: Enstemmigt:  Forslaget  blev ikke vedtaget. 
Der var ikke kommet andre forslag. 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Anne, Mette, Merethe, Simon stiller op igen. 
Sara Nir stiller op – Sara modtaget med akklamation. 

Vi skal vælge suppleanter. Henni og Nina. 
– Er der andre der opstiller som suppleanter. Henni og Nina valgt igen. 

Valg af revisor. Karsten Christensen stiller op og valgt som revisor:

 1. 6.    Eventuelt

Mette Geldmann – 
Vi har skrevet brevet til ambassadøren vedr. ’annekteringen af Vestbredden’. 
Hanne Foighel kom med udspil til os. Det har været sendt ud til bestyrelsen og æresmedlemmer. Modtaget meget flot og folk synes, det skal spredes ud til endnu flere. Det må meget gerne ud til pressen og endnu flere ngo’er. 
Anders hjælper gerne.

               Skal det i Jødisk Orientering? Det er folk enstemmigt enige i. 

             Mette Geldmann – Allerede sendt til SOS og andre NGO’er og fagforeninger. 
               Hvem skal delegationen til mødet med ambassadøren bestå af?  (Sigge, Merete og Mette)
               Vi skal derudover også finde en dato (30/6).

Anders Jerichow – Pointen med alt dette er vel, at foreninger som NO tager fat i forskellige ambassader rundt omkring i verden og at dette så når hele vejen til Jerusalem, og den vej igennem kan man altså have betydning og være med til at ændre noget. Vi er f.eks. kommet på listen, der har sendt til ambassaden. 

Birgitte – inviteret til shabbat med Shir Hatzafon – ambassadøren var med. Fruen var meget interessant, med sin egen mening. Han var som en ambassadør altid er. Hun er altså meget aktiv på mange fronter og kom ikke med det sædvanlige diplomat-halløj. 
Han kan aldrig sige, vi har ret. Han kan dog sige, at han nok skal bringe det videre til Jerusalem – men det er også godt. Det er lige nu, der er store demonstrationer i Israel omkring det her. Disse er meget udsultede og føler sig afmægtige. 

Sara: Der er begyndt at komme demonstrationer fra forskellige ikke jødiske baggrunde. Skulle man gå i dialog med nogen af dem? Det forsøger vi at gøre. 
Mette: Der er faktisk mange af dem, vi  allerede har  sendt oplysninger til. Men altså, kunne vi være mere offensive, det er altid spørgsmålet. 

Anne: Det lyder som om, der skal gås videre med dette forslag. Dem der er interesserede, skal kontakte Mette

Evt. Andre der har noget under eventuelt: ikke. 
Og så vil hun takke for god ro og orden. Mødet afsluttes med en meget festlig overdragelse af Fredsprisen, Fredstafetten fra Anders Jerichow til Camilla Blachmann, herunder taler af Mette, Anders og Camilla.

Generalforsamling New Outlook 21.06.2020, referat

Valg af ordstyrer: Anne Osbak og referent: Simon Karlin, Anni Kronik og Mette Geldmann

1.                         Formandens Beretning, Mette Geldmann, også vedhæftet i sin fulde længde

Mette, et par overskrifter:

•                   Bestyrelsen mødes et par timer før arrangementerne og afholder dér bestyrelsesmøder, dette fungerer upåklageligt.

•                   Udtalelse til den israelske ambassade, hvad skal vi sige, og hvem vil deltage i mødet med ham?

•                   Anatolio udnævnes som æresmedlem i New Outlook og har valgt Gush-Shalom som bidragsmodtager fra New Outlook.

•                   Der er planlagt fire arrangementer til efteråret, se beretningen og Udsyn, hvor dette er uddybet

•                   Udsyn er blevet trykt for væsentligt mindre, end det plejer at koste. I stedet for 10-13.000 er det nu 2.600kr. Alle der ikke har betalt modtager i Udsun, så der bliver kun trygt 250  eks.i stedet for 400/500.

•                   Krystalnat-arrangementet: 9/11 2020  planlægningen kommer i gang i august, men vi ved allerede nu, at Bent Melchior og Aydin Soyi holder tale.

•                   Krystalnat-arrangement 2019: Stram Kurs tilstede  spillede ekstrem høj musik (Wagner og Svanesøen). Vi har klaget til politiet og fået medhold.

– Der dukkede kun 7 mennesker op til deres arrangement, men musikken forstyrrede og er jo svær at inddæmme.

2.                         Kassererens fremlægning af Årsregnskab  Af Jerry Osbak

                      Vi kigger på et ikke revideret regnskab

                      Jerry blev kasserer 1. maj 2019. Det vil sige, at han ikke var der de første 4 måneder af regnskabsåret 2019.

Regnskabet fremgår af udleverede dokumenter til generalforsamlingen, vedhæftet.

                      Efter spørgerunde bliver regnskabet enstemmigt vedtaget

3.

Godkendelse af budget for 2020  Af Jerry Osbak  

Fremlægger at dette budget i virkeligheden er en barberet fremskrivning af 2019-versionen.

Budgettet fremgår af udleverede dokumenter til generalforsamlingen.

Indtæger 2020:

Medlemskontingent: 27.000 kr.

Ikke medlem men abbonerer på udsyn 13.000 kr

Samlet: 40.000

Udgifter

Produktion af udsyn: 24.000

Arranger. 5.000

Gaver: 2.000

Kontorhold, hjemmeside og Nyhedsbreve: 3.000kr

Udgifter: 34.000 kr.

                      Efter spørgerunde bliver budgettet enstemmigt vedtaget.

Mette Geldmann:

Vi søger løbende fonde. Merethe og Jakob gør en stor indsats.

Unge medlemmer betaler kun halvpris.

4.                         Indkommet forslag fra Robert Refby. 

                      Robert kunne desværre ikke deltage i generalforsamlingen, vi kunne nå ham over telefonen.

                      Han fremlægger, at han ikke ønsker at vi i fremtiden inviterer Lars Aslan, efter han er kommet med racistiske kommentarer om nydanskere.

Kommentarer:

Anders Jerichow: – Det handler ikke om, hvorvidt vi er enige med Lars Aslan eller ej, men i højere grad om hvorvidt vi vil være en organisation, der konsekvent udelukker talere. Vi må tage stilling fra gang til gang. Hvis man ikke inviterer folk, kan det være svært at modsige dem.

Birgitte foreslår at vi stemmer om det. Det bliver vedtaget.

Jerry:  Stor tilhænger af Robert dog ikke lige i denne henseende.

Hvis Lars A ikke kommer til arrangementerne, kan man ikke modsige ham.

Der stemmes: Enstemmigt: Forslaget ikke bliver vedtaget.

Der var ikke kommet andre forslag.

5.                         Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Anne, Mette, Merethe, Simon stiller op igen.

Sara Nir stiller op Sara modtaget med akklamation.

Vi skal vælge suppleanter. Henni og Nina.

– Er der andre der opstiller som suppleanter. Henni og Nina valgt igen.

Valg af revisor. Karsten Christensen stiller op og valgt som revisor:

6.                         Eventuelt

Mette Geldmann: – Vi har skrevet brevet til ambassadøren vedr. ’annekteringen af Vestbredden’.

Hanne Foighel kom med udspil til os. Det har været sendt ud til bestyrelsen og æresmedlemmer. Modtaget meget flot og folk synes, det skal spredes ud til endnu flere. Det må meget gerne ud til pressen og endnu flere ngo’er.

Anders hjælper gerne.

               Skal det i Jødisk Orientering? Det er folk enstemmigt enige i.

Mette Geldmann:- Allerede sendt til SOS og andre NGO’er og fagforeninger.

Hvem skal delegationen til mødet med ambassadøren bestå af?  (Sigge, Merete og Mette)

Vi skal derudover også finde en dato (30/6).

Anders Jerichow: – Pointen med alt dette er vel, at foreninger som NO tager fat i forskellige ambassader rundt omkring i verden og at dette så når hele vejen til Jerusalem, og den vej igennem kan man altså have betydning og være med til at ændre noget. Vi er f.eks. kommet på listen, der har sendt til ambassaden.

Birgitte var inviteret til shabbat med Shir Hatzafon og  ambassadøren var med. Fruen var meget interessant, med sin egen mening. Han var som en ambassadør altid er. Hun er altså meget aktiv på mange fronter og kom ikke med det sædvanlige diplomat-halløj.

Han kan aldrig sige, vi har ret. Han kan dog sige, at han nok skal bringe det videre til Jerusalem, men det er også godt. Det er lige nu, der er store demonstrationer i Israel omkring det her. Disse er meget udsultede og føler sig afmægtige.

Sara: Der er begyndt at komme demonstrationer fra forskellige ikke jødiske baggrunde. Skulle man gå i dialog med nogen af dem? Det forsøger vi at være.

Mette: Der er faktisk mange af dem, der vi har allerede sendt toplysninger om. Men altså, kunne vi være mere offensive, det er altid spørgsmålet.

Anne: Det lyder som om, der skal gås videre med dette forslag. Dem der er interesserede, skal kontakte Mette.

Evt. Andre der har noget under eventuelt: ikke.

Og så vil hun takke for god ro og orden.

Mødet afsluttes med en meget festlig overdragelse af Fredsprisen, Fredstafetten fra Anders Jerichow til Camilla Blachmann, herunder taler af Mette, Anders og Camilla.

Læs Vores blog